пољопривредно машинство

Основе појава преношења и технике сушења

аутор: Радивоје Топић
број страна: 213
година издања: 2013
ISBN: 978-86-7083-803-1

погледајте садржај

Сушење и хигротермички процеси

аутор: Радивоје Топић
број страна: 219
година издања: 2013
ISBN: 978-86-7083-795-9

погледајте садржај

Специјалне технике и технологије процеса сушења

аутор: Радивоје Топић
број страна: 203
година издања: 2013
ISBN: 978-86-7083-810-9

погледајте садржај

Обновљиви и секундарни ресурси

аутор: Радивоје Топић
број страна: 230
година издања: 2013
ISBN: 978-86-7083-796-6

погледајте садржај

Пројектовање постројења и процесних и енергетских система

аутор: Радивоје Топић
број страна: 275
година издања: 2013
ISBN: 978-86-7083-814-7

погледајте садржај