производно машинство

Интелигентни технолошки системи : са изводима из роботике и вештачке интелигенције

аутори: Зоран Ђ. Миљковић, Милица М. Петровић
број страна: 409
година издања: 2021
ISBN: 978-86-6060-071-6

погледајте садржај

Aлати за обликовање лима : практикум за моделирање делова и алата у програму Creo Parametric

аутори: Михајло Поповић, Милош Пјевић
број страна: 135
година издања: 2021
ISBN: 978‐86‐6060‐065‐5

погледајте садржај

Вештачке неуронске мреже : збирка решених задатака са изводима из теорије

аутори: Зоран Миљковић, Драган Алексeндрић
број страна: 225
година издања: 2018
ISBN: 978-86-7083-961-8

погледајте садржај

Аутоматизација производње

аутори: Мирослав Пилиповић, Живана Јаковљевић
број страна: 427
година издања: 2017
ISBN: 978-86-7083-927-4

погледајте садржај

Рачунарски интегрисани системи и технологије

аутор: Бојан Р. Бабић
број страна: 246
година издања: 2017
ISBN: 978-86-7083-960-1

погледајте садржај

Технологија машиноградње

аутор: Милисав Калајџић
број страна: 407
година издања: 2014
ISBN: 978-86-7083-842-0

погледајте садржај

Технологија обраде резањем : приручник

аутори: Милисав калајџић, Љубодраг Тановић, Бојан Бабић, Милош Главоњић, Зоран Миљковић, Радован Пузовић, Бранко Кокотовић, Михајло Поповић, Саша Живановић, Драган Тошић, Иван Васић
број страна: 453
година издања: 2012
ISBN: 978-86-7083-764-5

погледајте садржај

Препознавање контактних стања у роботизованој монтажи

аутори: Живана Јаковљевић, Петар Петровић
број страна: 208
година издања: 2011
ISBN: 978-86-7083-750-8

погледајте садржај

CAD/CAM системи : приручник за вежбе : Pro/ENGINEER - практична примена

аутори: Горан Младеновић, Павао Бојанић
број страна: 139
година издања: 2012
ISBN: 978-86-7083-767-6

погледајте садржај

Алати и прибори. Пројектовање, прорачун и конструкције помоћних прибора

аутори: Љубодраг Тановић, Миленко Јовичић
број страна: 202
година издања: 2015
ISBN: 978-86-7083-881-9

погледајте садржај

Алати и прибори. Прорачуни и конструкције алата за израду делова од лима

аутори: Миленко Јовичић, Љубодраг Тановић
број страна: 249
година издања: 2015
ISBN: 978-86-7083-880-2

погледајте садржај

Производни системи : АПТ-језик : програмирање нумерички управљаних машина алатки

аутори: Павао Бојанић, Радован Пузовић
број страна: 128
година издања: 2010
ISBN: 86-7083-449-9

погледајте садржај

Вештачке неуронске мреже : збирка решених задатака са изводима из теорије

аутори: Зоран Миљковић, Драган Алексeндрић
број страна: 225
година издања: 2009
ISBN: 978-86-7083-685-3

Теорија и симулација процеса обраде

аутори: Љубодраг Тановић, Юрій Петраков
број страна: 196
година издања: 2007
ISBN: 978-86-7083-610-5

погледајте садржај

Системи вештачких неуронских мрежа у производним технологијама

аутор: Зоран Ђ. Миљковић
број страна: 185
година издања: 2003
ISBN: 86-7083-455-3

погледајте садржај

Пројектовање технолошких процеса

аутор: Бојан Бабић
број страна: 192
година издања: 2004
ISBN: 86-7083-503-7

Аутоматизација производних процеса : лабораторија

аутор: Мирослав Пилиповић
број страна: 186
година издања: 2006
ISBN: 86-7083-561-4

Управљање квалитетом производа

аутор: Видосав Мајсторовић
број страна: 115
година издања: 2000
ISBN:

Теорија процеса обраде. Део 2, Теорија процеса обраде деформисањем

аутор: Драгомир Николић
број страна: 287
година издања: 1999
ISBN: 86-7083-337-9

Пројектовање технолошких процеса. Део 2, Обрада деформисањем (ковањем)- Таблице

аутор: Драгомир Николић
број страна: 403
година издања: 1998
ISBN: 86-7083-322-0

Увод у теорију техноекономске оптимизације

аутор: Јоко Станић
број страна: 297
година издања: 1998
ISBN: 86-7083-081-7

Пројектовање технолошких процеса. Део 1, Обрада резањем

аутор: Драгомир Николић
број страна: 541
година издања: 1997
ISBN: 86-7083-310-7

Техничка кибернетика

аутори: Владимир Милачић, Павао Бојанић
број страна: 253
година издања: 1994
ISBN:

Теорија процеса обраде

аутор: Јоко Станић
број страна: 346
година издања: 1994
ISBN: 86-7083-256-9

Машине алатке. Део 1, Систем анализе

аутор: Владимир Милачић
број страна: 249
година издања: 1991
ISBN: 86-7083-161-9

Технолошки мерни системи

аутор: Јоко Станић
број страна: 407
година издања: 1991
ISBN: 86-7083-186-4

Помоћни прибори : приручник

аутори: Миленко Јовичић, Љиљана Димитријевић-Марковић
број страна: 314
година издања: 1990
ISBN: 86-7083-124-4

Машине алатке. Део 2, Статичка крутост, Динамика, Експлоатација

аутор: Владимир Милачић
број страна: 402
година издања: 1990
ISBN: 86-7083-147-3

Производни системи I : технологија иновација

аутор: Владимир Милачић
број страна: 237
година издања: 1990
ISBN: 86-7083-146-5

Метод инжењерских мерења

аутор: Јоко Станић
број страна: 250
година издања: 1990
ISBN: 86-7083-143-0

Метод лабораторијских мерења. Део 2, Испитивање машинских конструкција

аутор: Владимир Милачић
број страна: 119
година издања: 1988
ISBN: 86-7083-077-9

Теорија препознавања ижењерских система

аутор: Мариана Милачић
број страна: 136
година издања: 1987
ISBN: 7083-055-8