математика

Вишеструки, криволинијски и површински интеграли и примене, теорија редова

аутори: Миодраг Спалевић, Александар Цветковић, Иван Аранђеловић, Александар Пејчев, Душан Ђукић, Јелена Томановић
број страна: 240
година издања: 2015
ISBN: 978-86-7083-885-7

погледајте садржај

Нумеричке методе

аутори: Александар Цветковић, Миодраг Спалевић
број страна: 315
година издања: 2013
ISBN: 978-86-7083-789-8

погледајте садржај

Matlab I

аутори: Александар Цветковић, Слободан Радојевић
број страна: 269
година издања: 2012
ISBN: 978-86-7083-771-3

погледајте садржај

Тестови из математике : за квалификациони испит за упис на Машински факултет у Београду

аутори: Иван Аранђеловић, Горан Лазовић, Марина Миловановић-Аранђеловић
број страна: 44
година издања: 2012
ISBN: 978-86-7083-773-7

погледајте садржај

Програмски jезик Fortran

аутори: Иван Аранђеловић, Часлав Митровић, Синиша Минић, Горан Лазовић
број страна: 181
година издања: 2009
ISBN: 978-86-7083-679-2

Нумеричке методе

аутор: Велимир Симоновић
број страна: 182
година издања: 2008
ISBN: 978-86-7083-617-4