процесна техника

Биогас : добијање и примена

аутори: Мирослав Станојевић, Стојан Симић, Александар Јововић, Дејан Радић, Марко Обрадовић, Душан Тодоровић
број страна: 231
година издања: 2014
ISBN: 978-86-7083-796-6

погледајте садржај

Топлотне oперације и апарати. Део 1, Рекуперативни размењивачи топлоте

аутори: Бранислав Јаћимовић, Србислав Генић
број страна:
година издања: 2016
ISBN: 978-86-7083-905-2

Дифузионе операције и апарати. Део 2, Дифузионе Операције

аутори: Бранислав Јаћимовић, Србислав Генић
број страна: 478
година издања: 2010
ISBN: 978-86-7083-717-1

Дифузионе операције и апарати. Део 1, Основи транспорта супстанције

аутори: Бранислав Јаћимовић, Србислав Генић
број страна: 220
година издања: 2007
ISBN: 978-86-7083-611-2

Технолошке операције

аутор: Димитрије Вороњец
број страна: 276
година издања: 1998
ISBN: 86-7083-084-1