хидрауличне машине и енергетски системи

Хидрауличне турбине

аутор: Мирослав Бенишек
број страна: 612
година издања: 2020
ISBN: 978-86-6060-061-7

погледајте садржај

Хидрауличне турбине : Практични примери са изводима из теорије

аутор: Иван О. Божић
број страна: 214
година издања: 2017
ISBN: 978-86-7083-943-4

погледајте садржај

Практикум за лабораторијске вежбе из мерења при струјању флуида

аутори: Дејан Б. Илић, Ђорђе С. Чантрак
број страна: 143
година издања: 2017
ISBN: 978-86-7083-942-7

погледајте садржај

Турбомашине - Пумпе

аутори: Љубисав Крсмановић, Александар Гајић
број страна: 328
година издања: 2015
ISBN: 978-86-7083-850-5

погледајте садржај

Пумпе и вентилатори : проблеми, решења, теорија

аутори: Зоран Протић, Милош Недељковић
број страна: 467
година издања: 2010
ISBN: 978-86-7083-719-5

Техника мерења : збирка задатака из струјно-техничких мерења

аутори: Мирослав Бенишек, Милош Недељковић, Радомир Килибарда, Дарко Герасимовић
број страна: 239
година издања: 2006
ISBN: 86-7083-574-6

Турбомашине : теоријске основе

аутори: Љубисав Крсмановић, Александар Гајић
број страна: 236
година издања: 2005
ISBN: 86-7083-519-3

Турбомашине : вентилатори

аутори: Љубисав Крсмановић, Александар Гајић
број страна: 289
година издања: 2000
ISBN: 86-7083-383-2

Турбомашине : илустративни испитни задаци

аутори: Александар Гајић, Станислав Пејовић
број страна: 239
година издања: 2015
ISBN: 978-86-7083-856-7