механика флуида

Meханика флуида

аутор: Цветко Црнојевић
број страна: 449
година издања: 2014
ISBN: 978-86-7083-846-8

погледајте садржај

Структура и статистичка својства турбулентног вихорног струјања у правој цеви

аутор: Милан Лечић
број страна: 109
година издања: 2013
ISBN: 978-86-7083-797-3

погледајте садржај

Класична и уљна хидраулика

аутор: Цветко Црнојевић
број страна: 374
година издања: 2013
ISBN: 978-86-7083-813-0

погледајте садржај

Основе микрофлуидике и нанофлуидике

аутор: Невена Стевановић
број страна: 171
година издања: 2014
ISBN: 978-86-7083-847-5

Хидродинамика

аутор: Светислав Чантрак
број страна: 398
година издања: 2012
ISBN: 978-86-7083-770-6

Динамика једнодимензијских струјања флуида

аутор: Владан Ђорђевић
број страна: 186
година издања: 2005
ISBN: 86-7083-526-6

Приручник за прорачун струјања стишљивог флуида

аутори: Милош Павловић, Зоран Стефановић
број страна: 82
година издања: 2005
ISBN: 86-7083-525-8

Практикум за лабораториске вежбе из механике флуида, хидраулике, пнеуматике и турбомашина

аутор: Томислав Ашковић
број страна: 91
година издања: 1989
ISBN: 86-7083-126-0