Обрасци Машинског факултета

Меморандуми

Визит-карта

Упутство: Потребно је да се у образац унесу одговарајуће измене података; бројеви телефона, име и презиме, титула, е-пошта и фотографија (црно-бела). Могу се унети и мање измене у образац (на пример други фонт или неки мањи детаљи или да сеизбаци фотографија), уз задржавање постојећег графичког решења и посебно симбола факултета (грб, боја и назив).

Коригованa датотекa за визит карту, или опис измена са личним подацима и дигиталном фотографијом, може да се достави Декану.

Да би се избегли проблеми са фонтовима, пре слања датотека потребно је да се изврши конверзија текста у линије.

Евиденција радног времена

  • Образсци за евиденцију рад. времена, коришћење год. одмора

Јавне набавке

Обрасци за дипломске и мастер радове