Реформа наставе

Документи

Кориговани предлог Закона о високом образовању (са 63. седнице владе одржане 17.3.2005.) који је Влада Републике Србије упутила Скупштини на разматрање и усвајање

Предлог Закона о високом образовању који је Влада Републике Србије упутила Скупштини на разматрање и усвајање

Радна верзија Преднацрт закона о високом образовању - припремила је Комисија коју је образовао ректор Универзитета у Београду, на иницијативу министра просвете и спорта Републике Србије. Датум на документу: 24. новембар 2004. године.

Предлог (преднацрт) Закона о високом образовању који је усвојен на седници Већа Универзитета у Београду одржаној 10.5.2004. - ПДФ документ.

Презентације Универзитета у Београду ( МС Интернет Експлорер) можете пронаћи додатне информације у вези Закона о високом образовању.

Преднацрт закона о високом образовању Министарства просвете и спорта Републике Србије - MS Word (ZIP). Преглед решења предложених Преднацртом закона- MS Word (ZIP) - 1.9.2003.

Најновији текст Концепције закона о високом школству, усвојен на седници Републичког савета 15. јула 2003. године - (ПДФ)

ТРЕНД 2003 - “ Болоњски процес и технички факултети” (Копаоник, 3-5. март 2003. године)
закључци конференције (ПДФ)

Презентација проф. др Воје Анђуса на конференцији ТРЕНД 2003 - “Болоњски процес и технички факултети”, Копаоник, 3-5. март 2003. године (ПДФ) (величина датотеке 2.303 М)

Презентације чланова ННВ МФ-а о системима универзитетског образовања у Немачкој, Великој Британији, Русији, САД и Јапану - друга тематска седница ННВ одржана 27. фебруара 2003. године

Презентација проф. др Воје Анђуса на посебној тематској седници Научно-наставног већа одржаној 26. фебруара 2003. године - (ПДФ) (величина датотеке 0.994 МB)

Презентација проф. др Србијанке Турајлић, помоћника Министра просвете и спорта на посебној тематској седници Научно-наставног већа одржаној 18. фебруара 2003. године (ПДФ)

ЕВРОПСКИ СИСТЕМ ПРЕНОСА БОДОВА У ВИСОКОМ ШКОЛСТВУ
Водич кроз ЕЦТС - (ПДФ) Аутори: Проф. др Радмила Маринковић-Недучин, Предраг Лазетић (извор: ААОМ)

Министарство просвете и спорта Републике Србије
АКРЕДИТАЦИЈА У ВИСОКОМ ШКОЛСТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ - (ПДФ) документ (Аутори: Проф. др Ружица Николић, Проф. др Вељко Малбаша (извор: ААОМ))

Брошура: Европски универзитет 2010? - (ПДФ) (извор: ААОМ)

Саопштење проф. др Драгана Домазета, Министра за науку, технологију и развој Владе Србије, на пленарној седници 29. ЈУПИТЕР конференције (Београд, фебруар 2003) - (ПДФ)

Презентација саопштења проф. др Драгана Домазета, Министра за науку, технологију и развој Владе Србије, на пленарној седници 29. ЈУПИТЕР конференције (Београд, фебруар 2003) (ПДФ)