Рада М. Мутавџић

дипл. мат. Рада М. Мутавџић, асистент
катедра за математику
кабинет:
мејл адреса: rmutavdzic@mas.bg.ac.rs
телефон: директан 3302-334

термини за пријем студената

понедељак и петак од 13 до 14h (кабинет 443)

предмети

истраживачка област

Нумеричка анализа

образовање, стручна спрема

Математички факултет Београд, дипломирани мат. 2011. Математички факултет Београд, мастер мат. 2013.

публикације, признања, награде

чланства у научним и стручним организацијама