Рада М. Мутавџић

дипл. мат. Рада М. Мутавџић, асистент
катедра за математику
кабинет:
мејл адреса: rmutavdzic@mas.bg.ac.rs
телефон: директан 3302-334

термини за пријем студената

четвртак и петак од 13 до 14 часова (кабинет 443)

предмети

истраживачка област

Нумеричка анализа

образовање, стручна спрема

Математички факултет Београд, дипломирани математичар, 2011. Математички факултет Београд, мастер математичар, 2013.

публикације, признања, награде

чланства у научним и стручним организацијама