Акредитација 2017. године

  • Документ 1. Дозвола за рад
  • Документ 2. Уверење о акредитацији високошколске установе
  • Документ 3. Уверење о акредитацији студијског програма
  • Документ 4. Одлука о акредитацији високошколских уставнова
  • Документ 5. Решење Привредног суда
  • Документ 6. Статут Машинског факултета
  • Документ 7. Закон о високом образовању