email за запослене

Лозинку за приступ свим факултетским сервисима (укључујући и мејл сервис) можете да промените на сервису за запослене.

Запослени имају могућност коришћења email сервиса на Машинском факултету.

Сервису приступате користећи email клијент по свом избору (факултетски webmail; Windows mail client, Outlook, Thunderbird,…; Gmail, Yahoo Mail, Outlook.com,…).

Квота на серверу је 500 MB.

параметри потребни за подешавање клијента

Корисничко име је у облику у којем сте га унели приликом отварања налога (без @mas.bg.ac.rs). Email адресе су у облику korisnickoime@mas.bg.ac.rs.

На свим портовима обавезна је енкрипција (STARTTLS/TLS/SSL) и аутентификација.

  • outgoing mail server (SMTP): alfa.mas.bg.ac.rs
    • порт 587; алтернативно порт 465
  • incoming mail server (POP3): alfa.mas.bg.ac.rs
    • порт 110; алтернативно порт 995
  • incoming mail server (IMAP): alfa.mas.bg.ac.rs
    • порт 143; алтернативно порт 993