спискови студената и слушалаца предмета

Приступ списковима је омогућен само наставном особљу. Студенти могу видети који су им предмети додељени преко студентског сервиса избором ставке “додељени предмети”.

спискови слушалаца обавезних предмета

спискови слушалаца изборних предмета

спискови студената

машинско инжењерство

информационе технологије у машинству

индустрија 4.0