VPN

шта је VPN?

VPN (виртуелна приватна мрежа) технологија омогућава сигурно повезивање корисника који се налази на удаљеној локацији (код куће, на путу, у иностранству и сл.) са мрежом његове матичне институције коришћењем већ постојеће мрежне инфраструктуре, као што је Интернет.

Подаци који се у изворном облику преносе преко било које јавне мреже су незаштићени, због чега постоји опасност од прислушкивања података од стране неовлашћених лица. Такође, незаштићена комуникација оставља могућност убацивања лажних пакета и измене садржаја постојећих пакета.

Коришћење VPN технологије пружа сигурну комуникацију преко несигурних мрежа, као што је Интернет, обезбеђивањем три кључна елемента сигурности:

  • аутентификација која обезбеђује да само аутентификовани (проверени) клијенти имају приступ заштићеној мрежи
  • поверљивост података која обезбеђује да се применом енкрипције (шифровања) штити садржај поруке, чиме информација постаје неупотребљива потенцијалном нападачу или неком другом коме порука није намењена
  • интегритет података којим се гарантује да изворни садржај поруке није промењен на њеном путу до одредишта

АМРЕС VPN сервис

АМРЕС VPN сервис омогућава крајњим корисницима АМРЕС-а да на заштићен и сигуран начин, преко Интернета, приступе мрежним ресурсима и сервисима АМРЕС-а (Кобсон, proxy…), као и ресурсима у оквиру своје институције.

АМРЕС VPN сервис користи OpenVPN софтвер за креирање VPN тунела преко SSL протокола како би се успоставила заштићена комуникација. Сервис се може користити од куће, из Интернет кафеа или било које тачке приступа Интернету.

услови коришћења

АМРЕС VPN Вам омогућава да на сигуран начин приступите АМРЕС мрежи, али се треба користити са адекватно заштићеног рачунара, било да користите пословни или Ваш лични рачунар (треба бити инсталиран ажуран оперативни систем и антивирус софтвер, подешени одговарајући firewall филтри итд).

Када остварите VPN везу на АМРЕС, ваш рачунар de-facto постаје део АМРЕС мреже, што значи да се морате придржавати правила дефинисаних у Правилнику о коришћењу Академске мреже Србије – AUP. Ово се односи како на све мрежне активности које обављате на АМРЕС мрежи, као и на адекватну заштиту вашег рачунара. Инсталација АМРЕС VPN софтвера на јавним рачунарима (у интернет кафеу и сл.) је забрањена.

Нарочито, строго је забрањено да ваше корисничко име или лозинку делите другим особама, без обзира да ли су они АМРЕС корисници, или не. Уколико дође до злоупотребе АМРЕС мреже, на основу лог података се може утврдити које корисничко име је датом временском тренутку користило АМРЕС VPN и особа која је власник тог корисничког имена се сматра одговорном.

подешавање VPN софтвера на корисничком уређају

Приликом конфигурације корисничко име уносите у облику korisnicko_ime@mas.bg.ac.rs. За запослене, korisnicko_ime и лозинка су исти као и за приступ мејл сервису. За студенте, korisnicko_ime и лозинка су исти као и за приступ студентском сервису.

Упутства за подешавање су доступна на АМРЕС сајту.