издвајамо


Проф. Р. Митровић за CorD magazin: Иновативна индустрија - кључ развоја Србије


Машински факултет може, а и мора да буде носилац нове индустријализације Србије. Нов образац индустријског развоја, заснован на знању и новим технологијама, могуће је остваривати само у троуглу образовање – привреда – држава. У том смислу, академска заједница у целини, а посебно Машински и сродни факултети који се баве информационим технологијама, јесу креатори идеја и конкретних предлога, које ће доносиоцима политичких одлука бити смерница за дефинисање нове стратегије и политике индустријског развоја државе. Наш циљ је, да направимо преокрет и понудимо конкретна решења. У области технолошког развоја у свету се збивају невероватно брзе промене. Зато Србија мора што пре да пронађе простор за развој своје високотехнолошке производње.Уверен сам да у новој међународној подели рада, Србија и с малим уделом врхунских HI TECH производа може да заслужи адекватно место.