издвајамо


Центар за целоживотно учење МФ: Курсеви о иновацијама у знању


Знање је одувек било један од важних покретача индустријског развоја и промена у друштву. Данас, у условима нове технолошке револуције, када се свет убрзано мења, знање, стручност и вештине постали су најважнији развојни ресурс сваке земље. Знање је постало нова светска валута, без које се не може говорити о привредном и економском расту, конкурентности, већој запослености, а самим тим ни о развоју друштва чији је циљ квалитетнији живот свих грађана. Машински факултет у Београду, као научнообразовна институција с традицијом и угледом, располаже потребним научним кадром и искуством у реализацији великог броја научноистраживачких пројеката као и пројеката за потребе привреде којима се значајно доприноси привреди, али и укупном развоју земље. У том смислу, Центар за целоживотно учење МФ има значајну улогу.