издвајамо


Представљамо Центар за обуку енергетских менаџера


На Машинском факултету у Београду, као овлашћеној организацији за обуку енергетских менаџера и овлашћених енергетских саветника 13. јуна започиње први циклус обуке за област опшинске енергетике - за енергетске менаџере за органе јединица локалне самоуправе. Центар (организација) за обуку енергетских менаџера при Машинском факултету објавио је јавни позив за пријављивање кандидата, који ће трајати наредних 10 дана. По истеку рока за пријаву, формираће се групе од по 40 полазника, који ће похађати овај курс. Планирано је да прва група заврши похађање курса до летње паузе, изјавио је професор др Милош Бањац, са Катедре за термомеханику Машинског факултета. Курс се састоји од шестодневне обуке и израде годишњег извештаја и програма енергетске ефикасности уз помоћ ментора, након чега кандидат полаже завршни испит. Након положеног испита издаје се уверење о положеном испиту, са којим се аплицира у Министарство рударства и енергетике, где министар издаје лиценцу за обављање послова енергетског менаџера, истакао је професор Бањац.