издвајамо


Вештачки имунитет у производним машинама будућности


Савремена пракса у напредним индустријама препуна је примера где инжењери и техничари морају да воде битку са кваровима и опе­рационим проблемима које никада пре нису видели. На пример, везе у комуникационим мрежама у ау­томобилској идустрији често пате од спорадичних прекида због мно­штва фактора, као што су покрет­не машине и компоненте (роботи), абразивна околина (уља, расхлад­не течности), па и људске грешке (инсталирање мрежа зависи од људи и довољно је да се конектор не причврсти довољно, и проблем лоше везе ће се појавити). Такви проблеми (кварови на мрежи) су инхерентно јединствени сваки пут, јер је свака мрежа јединстве­на по конфигурацији и начину на који се користи, а и озбиљност (ре­лативна фреквенца) спорадичних прекида комуникације је увек једин­ствена. Стога не постоји “претходно искуство” на основу кога би се мо­гао направити модел таквог квара и на основу кога би се такви проблем препознавали и спречавали.