издвајамо


У походе техничкој заоставштини Србије


Mале хидроелектране „Света Петка“ и „Сићево“ у близини Ниша и мала хидроелектрана „Вучје“ у близини Лесковца су не само хидроенергетска постројења која производе струју већ и културно-историјски споменици Србије који на најбољи начин сведоче о њеном светлом делу техничког развоја. Мале хидроелектране, које и данас раде, изграђене су у периоду од 1900. до 1940. године и у време пуштања у рад по својој снази биле су највеће у Србији. Студенти Машинског факултета који слушају курсеве „Обновљиви и секундарни ресурси“ и „Обновљиви извори енергије – мале хидроелектране“, недавно су имали прилику да обиђу ове чуваре културне традиције градитељстава и техничког развоја електрификације Србије.За већину је ово било својеврсно путовање кроз историју и време када је Ђорђе Станојевић, лични пријатељ Николе Тесле, српски физичар, професор Велике школе, професор и ректор Београдског универзитета, чинио пионирске подухвате у електрификацији Србије...