издвајамо


Проф. Џун Ни: Србија треба да пронађе место у глобалном ланцу вредности


Увек сам веровао да је људски таленат најважнији ресурс за сваку земљу, за сваки регион... Србија и Универзитет у Баограду имају добар образовни систем.  Уверен сам да у условима убрзаног технолошког развоја студенте треба да обучимо за широк спектар каријернијих могућности. Ниједан универзитет не може да предвиди где ће њихов студент да ради. Зато будућим генерацијама морамо да дамо добру основу како би се брзо прилагођавали пословним изазовима. По мом мишљењу, традиционално образивање инжењера је сувише уско. Оно треба да буде шире и да подразумева хибридне вештине. На пример, студент машинства не треба да има знања само из области машинства, него и из области управљања, компјутера, анализе података…  Мислим да ће то бити неопходно у будућности. Таленат за будућност је хибридни таленат. ▶▶▶