конгреси, стручни скупови

2018.

Maintenance Forum 2018: Maintenance and Industry 4.0

Belgrade, Serbia on May 24 – 26, 2018.
http://www.maintenanceforum.net/index.html

SIE 2018: The 7th International Symposium of Industrial Engineering

Belgrade, Serbia on September 27 – September 28, 2018.
http://ie.mas.bg.ac.rs/sie2018/

International Conference "Energy and Ecology Industry EEI2018"

October, 11-13, 2018, Belgrade, Serbia
http://www.eei2018.org/

2017.

ACTA 2017: Approximation and computation - theory and applications.

Belgrade, Serbia on November 30 – December 2, 2017.
http://easychair.org/smart-program/ACTA2017/Home.html
ACTA 2017. Abstract Template.

XXII International Conference on Material Handling, Constructions and Logistics, MHCL 2017

4-6 октобар 2017. године, Машински факултет Београд
http://www.mhcl.info/

Шести међународни конгрес Српског друштва за механику

19-21 јун 2017. Тара, Хотел Оморика,

http://www.ssm.org.rs/kongresi.html

2016.

Међународни научно-стручни скуп "MAINTENANCE FORUM 2017"

24 – 26. мај 2017. године, Црна Гора, Будва, Хотел Сплендид

http://www.maintenanceforum2017.com/

Обука за интерне провераваче према захтевима стандарда "ISO 9001:2015"

датум одржавања: 17.11.2016.

детаљне информације

Обука за интерне провераваче према захтевима стандарда "ISO 14001:2015"

датум одржавања: 17.11.2016.

детаљне информације

Обука за интерне провераваче према захтевима стандарда "OHSAS 18001:2007"

датум одржавања: 17.11.2016.

детаљне информације

Обука за интерне провераваче према захтевима стандарда "ISO/IEC 17025:2005"

датум одржавања: 18.11.2016.

детаљне информације

Обука за интерне провераваче према захтевима стандарда "ISO/IEC 17020:2012"

датум одржавања: 18.11.2016.

детаљне информације

41. Научно-стручни скуп: Одржавање Машина и Опреме (ОМО 2016)

07.06.2016. - Отварање скупа - Београд, Машински факултет и од 16. - 18.06.2016. године - радни део скупа: Будва, Хотел Словенска Плажа

http://iipp.rs/OMO_2016/omo_2016.htm

1. Конференција лидерства у пословању КлИП

Будва, Хотел Словенска Плажа, 15.- 16.06.2016.г.

http://projectland.rs/KLiP_2016/index.htm

2015.

6th International Symposium of Industrial Engineering 2015 – SIE 2015

Belgrade, Serbia, from 1st to 2nd October 2015.

http://ie.mas.bg.ac.rs/sie2015

Turbulence Workshop - International Symposium

31st August - 2nd September 2015

http://turbulenceworkshop.mas.bg.ac.rs/

Одржавање машина и опреме 2015 (ОМО 2015)

VI Међународни симпозијум индустријског инжењерства

( 6th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INDUSTRIAL ENGINEERING)

24.-25. септембар 2015. (24,-25. September 2015)

http://ie.mas.bg.ac.rs/sie2015/

2014.

VIII Научна конференција ПнеУМАтици 2014

12-13. децембра 2014.

http://www.iipp.rs/PUMA_2014.htm

X Симпозијум - Истраживања и пројектовања за привреду 2014

11-13. децембар 2014.

http://www.iipp.rs/sIImPPozijum.htm

8th International Working Conference – Total Quality Management – Advanced and Intelligent Approaches

Serbia, University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering on July 1-2. 2014.

http://smmm2014.mas.bg.ac.rs

OMO 2014 XXXIX Научно Стручни Скуп Одржавање Машина и Опреме, Будва, 23-26. јун 2014., хотел Словенска плажа

Скоро читаве четири деценије, Машински факултет Београд у сарадњи са својим партнерима организује научно стручни скуп Одржавање Машина и Опреме. Трајање скупа и поверење које нам из године у годину поклањају учесници, потврђује значај тема и интересовање стручне и научне јавности.

Ове године дефинисане су следеће тематске области:

  • Индустријско и инфраструктурно одржавање;
  • Стратегије управљања одржавањем;
  • Одржавање и производња – технологије, услуге, решења и алати;
  • Енергетска ефикасност у индустрији;
  • Безбедност, здравље и заштита животне средине;
  • Управљање ризиком.

Теме округлих столова су:

  • Очување компетенција;
  • Asset Management.

најава