Међународни пројекти

Актуелни пројекти

 • Унапређење система енергетског менаџмента ради повећања инвестиција у енергетску ефикасност јавних зграда у Србији Циљ овог Пројекта је смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште кроз унапређење енергетске ефикасности и промовисање употребе обновљивих извора енергије у зградама јавне намене са посебним нагласком на зграде у власништву државе.
 • Побољшање оперативне флексибилности декарбонизованих термоелектрана са складиштем енергије ка повећаном коришћењу обновљивих извора Решења за трансформацију енергетске технологије и развој ка декарбонизованој производњи електричне енергије и повећану флексибилност термоелектране која ће се постићи у овом пројекту биће снажна подршка развојним плановима и изгледима које ће дефинисати владина тела, Електропривреда и други креатори политике и планери који трасирају пут зелене транзиције ка сигурним, поузданим и економски исплативим електроенергетским системима у Републици Србији.
 • FP7 - TransNew
 • BECA - Пројекат рада МЕБ-а ослања се на недавне активности у сарадњи са локалним општинама, као што су увођење обновљивих извора топлотне енергије, побољшање енергетске ефикасности зграда и побољшање еколошких услова становања…
 • SMARTSPACES- омогућава јавним властима у Европи да значајно побољшају своје управљање потрошњом енергије у зградама које заузимају. SMARTSPACES програм обезбеђује услугу оптимизације потрошње енергије експлоатишући потенцијал ИКТ укључујући паметна бројила са циљем да се постигну значајне уштеде енергије у јавним зградама. Примена оперативних сервиса обухвата 11 пилот локација са више од 550 објеката у 8 земаља са скоро 20.000 професионалаца и корисника и са циљем да годишње достигне више од 6.000.000 посетилаца на свим пилот локацијама. Пројекат је ко-финансиран од стране Европске комисије у оквиру „CIP ICT Policy Support Programme” програма.
 • IPROD - Improvement of Product Development Studies in Serbia and Bosnia and Herzegovina
 • Паметнa зградa – паметнa мрежa – паметaн град (3Smart) је почела 1. јануара 2017. године. Циљ пројекта је обезбеђивање технолошких и законодавних претпоставки за интегрисано енергетско управљање зградама, дистрибутивним мрежама и главном инфраструктуром у градовима земаља дунавског региона. Активности пројекта обухватају израду модуларне платформе за координисано, енергетско управљање зградама и дистрибутивним мрежама. Платформе ће бити уграђене на пет пилот објеката, у Хрватској, Словенији, Аустрији, Мађарској и Босни и Херцеговини. Након тога ће бити урађена опсежна мерења и техно-економска анализа. Водећи партнер пројекта је Факултет електротехнике и рачунарства Универзитета у Загребу, Лаобраторија за системе обновљивих извора енергије (LARES) и Лабораторија за паметне мреже. Партнери пројекта су: Хрватска електропривреда, Е3 Енергетика, екологија, економија д.о.о, Општина Идрија у Словенији, Општина Стрем у Мађарској, Електро Приморска д.д, Европски центар за обновљиву енергију Güssing Ltd, Energy Güssing Ltd, Универзитет у Дебрецину, ЈП Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне, Факултет стројарства и рачунарства Универзитета у Мостару, Машински факултет Универзитета у Београду. Главне циљне групе су регулаторне агенције за енергетику и надлежна министарства, оператори дистрибутивног система и снабдевачи енергијом, локалне самоуправе. Трајање 3Smart пројекта је 30 месеци. Пројекат финансира Европска Унија путем Дунавског транснационалног програма Interreg.
 • Implementation of Dual Education in Higher Education of Serbia/ DualEdu - DualEdu – Еразмус+ је пројекат који има за циљ увођење дуалног образовања у високошколски систем Србије. Машински факултет у Београду руководи овим пројектом испред Београдског универзитета. У пројекту учествује 14 сталних партнера из Србије, Немачке, Аустрије, Француске, Шпаније и Пољске. У пројекту учествује и 13 придружених чланова – компанија, које ће студентима омогућити да прођу кроз дуално образовање.
  Пројекат је стартовао 15. октобра 2017. године и трајаће наредне три године – до октобра 2020. год. Основна идеја пројекта је да се развије модел дуалног образовања у оквиру система високог образовања Србије који би био довољно општи, али флексибилан и који би могао да се примењује у зависности од потреба високошколских установа.
 • BE21SKILLED је Еразмус+ пројекат који се фокусира на креирање иновативних алата за развој релевантних вештина студената за 21. век које се не могу лако реплицирати коришћењем вештачке интелигенције (нпр. вештине комуникације и преговарања, етичког расуђивања, социо-емоционалне способности, прилагодљивости новим ситуацијама, способности за тимски рад итд.).
 • DRIVEN је Еразмус+ пројекат који се бави развојем вештина за еколошка решења у аутомобилској индустрији, какве су, између осталих: управљање отпадом, рециклажа и поновна употреба материјала и употреба нових материјала. Такође, циљ DRIVEN пројекта је подршка истраживањима о примени алтернативних горива и повећања енергетске ефикасности у аутомобилској индустрији, у складу са принципима концепта циркуларне економије.