Microsoft Azure Dev Tools for Teaching

Машински факултет у Београду је претплатник Microsoft Imagine програма, преко којег сви активни студенти (уписана или обновљена текућа школска година), као и запослени на факултету, имају могућност да потпуно БЕСПЛАТНО добију лиценцирани софтвер компаније Microsoft. Преузети софтвер се МОЖЕ КОРИСТИТИ ИСКЉУЧИВО У НАУЧНО-ОБРАЗОВНЕ СВРХЕ, У ОКВИРУ НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ. Овај софтвер обухвата клијентске оперативне системе, серверске платформе, развојне алате, као и поједине делове Microsoft Office пакета (Visio, Access, Project, Groove, OneNote…).

Преузимање софтвера

Студенти и запослени на Машинском факултету, се логују на “Microsoft Azure” сервис тако што самостално отварају сопствени Microsoft налог према упутству на линку Microsoft Azure, опција Sign In

Поступак преузимања софтвера је следећи (након успешног пријављивања на систем):
У левом, усправном менију бира се опција All services. Из понуђених опција (на средини странице) бира се Education, затим из новог усправног менија опција Software.

Пријављивање на Microsoft Azure