ВАЖНИ ДАТУМИ - УПИС 2022/23


ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 2022/23
Први уписни рок

до 22. октобра 2022. године
до 08:00
Пријем писмених примедби на тачност података

24. октобар 2022. године
до 12:00
Комисија доноси решења о приговорима

25. октобар 2022. године
до 12:00
Пријем писмених приговора Декану на решења Комисије

25. октобар 2022. године
до 16:00
Декан доноси решења о приговорима

26. октобар 2022. године
до 12:00
Објављивање коначне ранг листе

27. и 28. октобар 2022. године
Упис кандидата


У случају да по окончању уписа остане слободних места
Факултет ће огласити и организовати други уписни рок

Други уписни рок

3. и 4. новембар 2022. године
11:30 – 12:30
Пријављивање кандидата

Трећи уписни рок

16. и 17. новембар 2022. године
11:30 – 12:30
Пријављивање кандидата