ВАЖНИ ДАТУМИ - УПИС 2023/24


ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 2023/24




ВАЖНИ ДАТУМИ И РОКОВИ ЗА ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК – СЕПТЕМБАРСКИ КОНКУРС ЗА ОБА СТУДИЈСКА ПРОГРАМА

Број евентуално непопуњених места после првог уписног рока, Факултет ће огласити у дневној штампи и на свом интернет сајту www.mas.bg.ac.rs и она ће се попуњавати у другом - септембарском конкурсном року (Maшински факултет задржава право измена термина у складу са званичним одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја за други конкурсни рок).

ВАЖНИ ДАТУМИ И РОКОВИ ЗА ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК

31. август и 1. септембар 2023. год.
10:00 – 15:00 — Пријављивање кандидата.

1. септембар 2023. год.
до 18:00 — Објављивање података о пријављеним кандидатима и распореда седења кандидата
по салама за полагање испита.

4. септембар 2023. год.
до 10:00 — Пријем писмених примедби на тачност података у Служби за студентске послове
Машинског факултета у Београду.

4. септембар 2023. год.
до 12:00 — Комисија доноси решења о приговорима.

5. септембар 2023. год.
до 9:45 — Долазак кандидата до предвиђених сала.
10:00 — Почетак пријемног испита.
14:00 — Објављивање решења задатака.

6. септембар 2023. год.
до 15:00 — Објављивање прелиминарне ранг листe.

7. септембар 2023. год.
до 20:00 — Пријем писмених приговора на резултате.

8. септембар 2023. год.
до 10:00 — Комисија доноси решења о приговорима.

8. септембар 2023. год.
до 12:00 — Пријем писмених приговора Декану на решења Комисије.

8. септембар 2023. год.
до 14:00 — Декан доноси решења о приговорима.

8. септембар 2023. год.
до 15:00 — Објављивање коначне ранг листе.

11. септембар 2023. год.
од 12:00 — Упис студената

Упис студената у другом додатном року (ако преостане слободних места)
ДАТУМ И САТНИЦА ЋЕ БИТИ НАКНАДНО ОБЈАВЉЕНИ