Важни датуми и рокови

ВАЖНИ ДАТУМИ И РОКОВИ ЗА ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК

3. и 4. септембар 2018. год.
10:00 – 15:00 Пријављивање кандидата.

5. септембар 2018. године
до 9:00 Објављивање података о пријављеним кандидатима и распореда седења кандидата по салама за полагање испита.
до 12:00 Пријем писмених примедби на тачност података у Служби за студентске послове Машинског факултета у Београду.

6. септембар 2018. године
до 9:45 Долазак кандидата до предвиђених сала.
10:00 Почетак пријемног испита.
14:00 Објављивање решења задатака.

7. септембар 2018. године
до 12:00 Објављивање прелиминарне ранг листe.

Пријем писмених приговора на резултате.
ДАТУМ И САТНИЦА ЋЕ БИТИ НАКНАДНО ОБЈАВЉЕНИ

Комисија доноси решења о приговорима.
ДАТУМ И САТНИЦА ЋЕ БИТИ НАКНАДНО ОБЈАВЉЕНИ

Пријем писмених приговора Декану на решења Комисије.
ДАТУМ И САТНИЦА ЋЕ БИТИ НАКНАДНО ОБЈАВЉЕНИ

Декан доноси решења о приговорима
ДАТУМ И САТНИЦА ЋЕ БИТИ НАКНАДНО ОБЈАВЉЕНИ

Објављивање коначне ранг листе
ДАТУМ И САТНИЦА ЋЕ БИТИ НАКНАДНО ОБЈАВЉЕНИ

Упис студената.
ДАТУМ И САТНИЦА ЋЕ БИТИ НАКНАДНО ОБЈАВЉЕНИ