Важни датуми и рокови

за трећи конкурсни рок – септембарски конкурс за студијски програм основне академске студије – информационе технологије у машинству

16. септембар 2019. год.

10:00 – 14:30 Пријављивање кандидата.

17. септембар 2019. године

до 9:00 Објављивање података о пријављеним кандидатима и распореда седења кандидата по салама за полагање испита.

до 12:00 Пријем писмених примедби на тачност података у Служби за студентске послове Машинског факултета у Београду.

18. септембар 2019. године

до 9:45 Долазак кандидата до предвиђених сала.

10:00 Почетак пријемног испита.

14:00 Објављивање решења задатака.

18. септембар 2019. године

у 16:00 Објављивање прелиминарне ранг листe.

21. септембар 2019. године

до 16:00 Пријем писмених приговора на резултате.

23. септембар 2019. године

до 10:00 Комисија доноси решења о приговорима.

23. септембар 2019. године

до 12:00 Пријем писмених приговора Декану на решења Комисије.

24. септембар 2019. године

до 12:00 Декан доноси решења о приговорима.

24. септембар 2019. године

до 15:00 Објављивање коначне ранг листе.

25. септембар 2019. године

Упис студената.

Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис и уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном редоследу.

Неопходно је да се кандидати стриктно придржавају свих рокова, јер се накнадне жалбе неће уважавати!