ВАЖНИ ДАТУМИ ЗА ПРВИ КОНКУРСНИ РОК – ЈУНСКИ КОНКУРС

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

24., 25., 26. и субота 27. јун 2020. године

9:00 – 16:00 Пријављивање кандидата.

28. јун 2020. године

14:00 Објављивање података о пријављеним кандидатима.

29. јун 2020. године

до 14:00 Пријем писмених примедби на тачност података у Служби за студентске послове Машинског факултета у Београду.

до 16:00 Објављивање података о пријављеним кандидатима и распореда седења кандидата по салама.

2. јул 2020. године

до 9:45 Долазак кандидата до предвиђених сала.
10:00 Почетак пријемног испита.
14:00 Објављивање решења задатака.

3. јул 2020. године

до 8:00 Објављивање прелиминарне ранг листe.

до 4. јула 2020. године

до 20:00 Пријем писмених приговора на резултате.

5. јул 2020. године

до 10:00 Комисија доноси решења о приговорима.

6. јул 2020. године

до 12:00 Пријем писмених приговора Декану на решења Комисије.

7. јул 2020. године

до 14:00 Декан доноси решења о приговорима.

7. јул 2020. године

до 15:00 Објављивање коначне ранг листе.

8., 9. и 10. јул 2020. године Упис студената према плану у табели:

датум време Полагали пријемни на ОАС-МИ на МФ-у Полагали пријемни из математике на студијском програму ОАС-ИТМ на МФ или другом факултету БУ – прелаз на ОАС-МИ на МФ
8. јул у 10:00 часова Прозивка по списку, од 1 до 260 са коначне ранг листе, затим упис
9. јул у 10:00 часова Прозивка по списку, од 261 до 520 са коначне ранг листе, затим упис
10. јул у 10:00 часова Прозивка кандидата који се оправдано нису појавили на прозивци 8. и 9. јула, затим упис
10. јул у 11:00 часова Прозивка кандидата по коначној ранг листи до попуне одобреног броја места,затим упис
10. јул у 13:00 часова Пријем писмених захтева за прелаз (ако буде слободних места)

Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис и уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном редоследу.

Неопходно је да се кандидати стриктно придржавају свих рокова, јер се накнадне жалбе неће уважавати!

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У МАШИНСТВУ

24., 25., 26. и субота 27. јун 2020. године

9:00 – 16:00 Пријављивање кандидата.

28. јун 2020. године

14:00 Објављивање података о пријављеним кандидатима.

29. јун 2020. године

до 14:00 Пријем писмених примедби на тачност података у Служби за студентске послове Машинског факултета у Београду.

до 16:00 Објављивање података о пријављеним кандидатима и распореда седења кандидата по салама.

1. јул 2020. године

до 9:45 Долазак кандидата до предвиђених сала.
10:00 Почетак пријемног испита.
14:00 Објављивање решења задатака.

2. јул 2020. године

до 8:00 Објављивање прелиминарне ранг листe.

до 3. јула 2020. године

до 20:00 Пријем писмених приговора на резултате.

4. јул 2020. године

до 10:00 Комисија доноси решења о приговорима.

5. јул 2020. године

до 12:00 Пријем писмених приговора Декану на решења Комисије.

5. јул 2020. године

до 14:00 Декан доноси решења о приговорима.

5. јул 2020. године

до 15:00 Објављивање коначне ранг листе.

6. и 7. јул 2020. године Упис студената према плану у табели:

датум време Полагали пријемни на ОАС-ИТМ на МФ-у Полагали пријемни из математике на другом факултету БУ – прелаз на ОАС-ИТМ на МФ
6. јул у 10:00 часова Прозивка по списку, од 1 до 20 са коначне ранг листе, затим упис
7. јул у 8:00 часова Прозивка кандидата који се оправдано нису појавили на прозивци 6 јула, затим упис
7. јул у 9:00 часова Прозивка кандидата по коначној ранг листи до попуне одобреног броја места,затим упис
10. јул у 13:00 часова Пријем писмених захтева за прелаз (ако буде слободних места)

Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис и уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном редоследу.

Неопходно је да се кандидати стриктно придржавају свих рокова, јер се накнадне жалбе неће уважавати!