ОАС Информационе технологије у машинству 2024/2025.

ВАЖНИ ДАТУМИ И РОКОВИ ЗА ПРВИ КОНКУРСНИ РОК - ЈУНСКИ КОНКУРС

19, 20, 21. и субота 22. јун 2024. године
од 9:00 до 14:00 — Пријављивање кандидата.

22. јун 2024. године
17:00 — Објављивање података о пријављеним кандидатима.

24. јун 2024. године
до 10:00 — Пријем писмених примедби на тачност података у Служби за студентске послове Машинског факултета у Београду.
до 12:00 — Објављивање података о пријављеним кандидатима и распореда седења кандидата по салама.

25. јун 2024. године
до 9:45 — Долазак кандидата до предвиђених сала.
10:00 — Почетак пријемног испита.
14:00 — Објављивање решења задатака.

25. јун 2024. године
до 20:00 — Објављивање прелиминарне ранг листe.

до 27. јуна 2024. године
до 8:00 — Пријем писмених приговора на резултате.

27. јун 2024. године
до 10:00 — Комисија доноси решења о приговорима.

28. јун 2024. године
до 10:00 — Пријем писмених приговора Декану на решења Комисије.

28. јун 2024. године
до 11:00 — Декан доноси решења о приговорима.

28. јун 2024. године
до 12:00 — Објављивање коначне ранг листе.

28. јун 2024. године
од 14:00 — Упис студената према плану у табели:

Датум Време Полагали пријемни на ОАС-ИТМ на МФ-у Полагали пријемни из математике на другом факултету БУ – први додатни рок ОАС-ИТМ
28. јун 14:00 Прозивка по списку, од 1 до 20 са коначне ранг листе, затим прозивка кандидата по коначној ранг листи до попуне одобреног броја места, затим упис -
10. јул 10:00 - Пријем писмених захтева за први додатни рок (ако буде слободних места)

Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис и уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном редоследу.

Неопходно је да се кандидати стриктно придржавају свих рокова, јер се накнадне жалбе неће уважавати!