Докторске дисертације на увиду јавности

Високошколска установа на којој се брани докторска дисертација дужна је да докторску дисертацију и извештај комисије о оцени докторске дисертације учини доступном јавности, и то у електронској верзији на званичној интернет страници установе и у штампаном облику у библиотеци установе, најмање 30 дана пре усвајања извештаја комисије на надлежном органу, као и до одбране дисертације.
(Закон о високом образовању, Члан 30. став 8.)

Докторске дисертације на увиду јавности (примедбе се примају у року од 30 дана од дана стављања докторске дисертације на увид јавности)

Забрањено је умножавање докторских дисертација или њихових делова и њихова дистрибуција или публиковање на било који начин и без сагласности аутора, а у складу са Законом о ауторском и сродним правима.