Резултати пријемног испита (септембар 2019)

Машинско инжењерство и Информационе технологије у машинству

Прелиминарне ранг листе