Резултати пријемног испита (ЈУЛ 2020)

Машинско инжењерство и Информационе технологије у машинству

Задаци и решења тестова са пријемног испита из математике

  • Машинско инжењерство, (МИ) Задаци, 1,2 и решења, (02. јул 2020. год.)
  • Информационе технологије у машинству (ИТМ), Задаци 1, 2 и решења, (01. јул 2020. год.)