Изабрана поглавља из отпорности конструкција

ID: 3510
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Милованчевић Ђ. Милорад
извођачи:
контакт особа: Милованчевић Ђ. Милорад
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

циљ

Циљ овог предмета је упознавање студената са неким сложенијим аспектима Отпорности конструкција: напони и деформације у линијским конструктивним елементима, сложена напрезања, статички одређени и неодређени проблеми, еластичне и пластичне деформације; цилиндричне љуске изложене комбинованим оптерећењима, гранични услови; припрема модела за прорачун применом МКЕ.

исход

1. У оквиру курса студенти ће научити различите методе за aнализу оптерећења, ослонаца, материјала и геометрије за статички одређене и неодређене линијске структуре као и за цилиндричне љуске. 2. За задате механичке карактеристике појединачних елемената линијских носача и љуски студенти ће научити како да анализирају носивост таквих конструкција као и да предвиде различите критеријуме попуштања. 3. Коплетирањем овог курса студенти ће овладати основама прорачуна различитих типова гредних носача и цилиндричних љуски са посебним освртом на њихово практично прорачунавање у инжењерској пракси.

садржај теоријске наставе

1. Прави и криви линијски конструктивни елементи. 2. Статички одређени и неодређени проблеми. 3. Напони и деформације у линијским конструктивним елементима. 4. Сложена напрезања. 5. Еластичне и пластичне деформације. 6. Цилиндричне љуске изложене комбинованим оптерећењима. 7. Гранични услови. 8. Припрема модела за прорачун применом МКЕ.

садржај практичне наставе

1. Аналитички примери. 2. Напонско деформациона анализа. Аналитички примери одређивања глобалних и локалних вредности напона и деформације. 3. Аналитички примери одређивања критеријума попуштања. Практично одређивање критичне носивости елемената конструкцијеприменом различитих критеријума попуштања. 4. Примери нумеричке имплементације метода прорачуна.

услов похађања

Положени испити: Отпорност Материјала Основи Отпорности Конструкција

ресурси

Целокупно градиво које покрива овај курс је покривено детаљним скриптама чији је аутор предавач на самом курсу. Скрипте су доступне сваком студенту који похађа овај курс. Остале књиге, наведене у литератури доле, се могу позајмити од предавача овог курса или наручити на некој oд интернет локацији за продају научних и стручних књига.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 40
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 50

литература

John H. Jackson, Harold G. Wirtz :"Statics and Strength of Materials", McGRAW-HILL book co.; Tuma and Munshi:"Advanced Structural Analysis", McGRAW-HILL book co.; William A. Nash:"Strength of Materials 2/ed", , McGRAW-HILL book co.;