Епистемологија науке и технике

ID: 3549
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Зорић Д. Немања
извођачи:
контакт особа: Зорић Д. Немања
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: усмени

извођења

циљ

Упознавање студената историјом науке и технике.

исход

Увидом у историју науке и технике, студенти ће бити у могућности да оцене даљи развој и трендове у науци и техници.

садржај теоријске наставе

"Човек и култура: симбол, предисторија технике, Сумер, Египат и Вавилон. Епистемологија и почеци науке и технике: рационално схватање сазнања, Аристотелови појмови (техне и техника). Наука и техника у средњем веку: емпиријски приступ, рационални приступ, модус толленс, модус поненс. Наука и техника у хуманизму и ренесанси: од Кузанског до индукције Бекона. Хипотезе и астрономија: Коперник, Брахе, Кеплер. Кретање и картезијанизам: Бекман, Декарт, Галилеј и еxпериментум цруцис. Рационална механика: Хајгенс, Њутн, холистичка епистемика, аналитичка механика. Скривена структура метала. Еволуција и индустријска револуција: топлотна машина и стрела времена. Свет атома и квантна механика: квантно време и техника. Вештачка интелигенција: семантичка обрада информација, микроскопска кибернетика. Синергија и екологија. "

садржај практичне наставе

-

услов похађања

-

ресурси

Crombie A.; Robert Grosseteste and the Origin of Experimental Science, 1100-1700, London, 1952. Dijksterhuis E.; The Mehanization of the World Picture, Princeton, 1986. Rousseau P.; Historie des Techniques, Paris, 1956. Dijem, P., Cilj i struktura fizičkih teorija, Novi Sad, 2003.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 12
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 3

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 50
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Crombie A.; Robert Grosseteste and the Origin of Experimental Science, 1100-1700, London, 1952.; Dijksterhuis E.; The Mehanization of the World Picture, Princeton, 1986.; Rousseau P.; Historie des Techniques, Paris, 1956.; Dijem, P., Cilj i struktura fizičkih teorija, Novi Sad, 2003.;