Ефикасност и поузданост наоружања

ID: 3590
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Марковић Д. Милош
извођачи:
контакт особа: Марковић Д. Милош
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

Основни циљеви предмета су да развију примењена знања о процени квалитета наоружања и критеријумима за процену наоружања у односу на њихове перформансе интегрисане у различите услове војне примене. Системско знање обухвата техничке, технолошке, и функционалне перформансе као релације инегрисане са теоријско експерименталним статистичким и вероватносним моделирањем, као циљем обуке на предмету. Учење обезбеђује сазнања о функционалности наоружања, руковању, одржавању и складиштењу, као условима тоталног интеграбилног квалитета, за мерење његове сврхе у току тактичке и пројектне експлоатације. Такође, анализе цена-ефикасност у односу на перформансе су укључене као мерило за поређење наоружања у прелиминарним студијама пројективања и/или њихове набавке. Услови за ратне игре, које испољавају екстремне променљиве перформансе, се процењују математички. Функције ризика коришћења наоружања је предмет теоријског моделирања. Свеукупни циљ је да се обезбеде математички и теоријски алат за завршно тактичко и техничко интегрисано пројектовање оружја и система наоружања.

исход

Кандидат, студент, достиже знања о такозваном спољашњем функционалном пројектовању наоружања. Такође, достиже знање о интеграцији различитих техничких и технолошких перформанси оружја у заједничке перформансе система наоружања валидног за борбену употребу. То је процењено помоћу случајних аргумената вероватносним функцијама ефикасности, поузданости, ризика, цена ефикасност, прилагодљивости итд.То је основа за организацију и процену наоуружавања јединице у организационом систему система даљих корисника наоружања.

садржај теоријске наставе

Теоријски приступ генерално разматра; -категоризацију типова наоружања, кандидата за инеграцију у војне системе -Структуру поузданосних функција примењену на различите система наоружања. -Мерење критеријума ефикасности и ефективности и теоријске и експерименталне процене. -Теријски критеријуми једничана ратних супозиција и моделирање тактичко техничких захтева оружја -Техничка инеграција војних јединица и њихова здружена ефикасност наоружања -Прилагодљивост борбених платформи за поуздано и ефикасно пројектовање система оружја -Опрема наоуружања и њено поузданосно и ефијкасностно пројектовање -Војно руковање, одржавање, функције снабдевања и набавке и логистичким и борбрним условима употребе.

садржај практичне наставе

Функције симулације појединачног наоружања -Функције симулације здруженог дејства анаоружања -Наружање и опрема интегрисани на платформе усаглашеност са ефикасношћу и поузданошћу -Моделирање борбене супозиције јединице према ефикасности и поузданости борбрних платформи

услов похађања

-Консултативна предавања групе лекција и практичне консултације око семинарског рада са одабраним типом наоуружања и борбених платформи

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 2
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 2
преглед и оцена семинарских радова: 2
преглед и оцена пројекта: 6
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 3

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 30
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 40
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Przemensky Р.: Mathematical modeling in defence analises, AIAA, 2005.; Eichblatt E.J.: Test and evaluation of tactical missile, AIAA ,Vol119, AIAA, 2001.; Driels M.R.: Weaponeering-Conventional Weapon System Effectiveness, AIAA, 2013.;