Андријана П. Марјановић

мастер математичар Андријана П. Марјановић, асистент
катедра за математику
кабинет:
мејл адреса: amarjanovic@mas.bg.ac.rs
телефон:

термини за пријем студената

Заказивање путем мејла

предмети

истраживачка област

Математика, Maшинско учење, Вероватноћа и статистика

образовање, стручна спрема

Дипломирани математичар, 2018, Математички факултет у Београду; Мастер математичар, 2019, Математички факултет у Београду; Докторанд, Математички факултет у Београду

публикације, признања, награде

чланства у научним и стручним организацијама