Андријана П. Марјановић

- Андријана П. Марјановић, асистент
Катедра за математику
Кабинет:
Мејл адреса: amarjanovic@mas.bg.ac.rs
Телефон:

Термини за пријем студената

Заказивање путем мејла

Предмети

Истраживачка област

Maшинско учење, Вероватноћа и статистика

Образовање, стручна спрема

Дипломирани математичар, 2018, Математички факултет, Универзитет у Београду; Мастер математичар, 2019, Математички факултет, Универзитет у Београду; Докторанд, Математички факултет, Универзитет у Београду