Андријана П. Марјановић

мастер математичар Андријана П. Марјановић, асистент
катедра за математику
кабинет:
мејл адреса: amarjanovic@mas.bg.ac.rs
телефон:

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

образовање, стручна спрема

публикације, признања, награде

чланства у научним и стручним организацијама