Милан М. Јанковић

мастер маш. инж. Милан М. Јанковић, асистент
Катедра за отпорност конструкција
Кабинет:
Мејл адреса: mmjankovic@mas.bg.ac.rs
Телефон:

Термини за пријем студената

сриједа 13:00 - 14:00

Предмети

Истраживачка област

Отпорност конструкција, Примењена теорија еластичности, Пројектовање система ослањања моторног возила.

Образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, инж. маш. 2019. Машински факултет Универзитета у Београду, маст. инж. маш. 2021.

Библиографија

Радови са конференција

Janković Milan, Petrović Ana, Lojpur Vesna, Miloš Marko, Balać Igor (2023). Potential of applying the quadratic failure criteria for short carbon fibre-reinforced PET-G composite material used in additive manufacturing, TWENTY-FOURTH ANNUAL CONFERENCE YUCOMAT 2023,Herceg Novi, Montenegro September 4 - 8, 2023 Program and Book of Abstracts.
Belgrade : Materials Research Society of Serbia, ISBN: 978-86-919111-8-8.

Janković Milan, Petrović Ana, Lojpur Vesna, Dikić Stefan, Miloš Marko, Balać Igor (2022). Experimental evaluation of mechanical anisotropic material behaviour of carbon reinforced PET-G material, TWENTY-THIRD ANNUALCONFERENCE YUCOMAT 2022 & TWELFTH WORLD ROUND TABLE CONFERENCE ON SINTERING XII WRTCS, Program and the Book of Abstracts, Herceg Novi, Montenegro August 29 - September 2, 2.
Belgrade : Materials Research Society of Serbia, ISBN: 978-86-919111-7-1.