Питања и одговори

ОБЛАСТ ИНДУСТРИЈСКЕ ЕНЕРЕГЕТИКЕ

1. Када ће бити објављен позив за пријаву за похађање обуке менаџере у индустрији?

Одговор: Позив за пријаву за похађање обуке за енергетске менаџере у индустрији биће објављен почетком септембра.

2. Колико траје обука за енергетске менаџере у индустрији?

Одговор: Обука за енергетске менаџере у индустрији траје 6 дана у континуитету.

3. Када ће кренути обука за енергетске менаџере у индустрији?

Одговор: Планирано је да обука за прву групу полазника обуке за Енергетске менаџере за област индустријске енергетике почне крајем октобра 2016. У зависности од броја пријављених кандидата, највероватније је да ће бити одржана у недељи од 24. до 29. октобра или од 31. октобра до 5. новембра 2016. године.

ОБЛАСТ ОПШТИНСКЕ ЕНЕРЕГЕТИКЕ

1. Да ли се обука за енергетске менаџере из области општинске енергетике планира само од 13.06.2016.год. или ће бити организована у још неком термину?

Одговор: Планирано је да се одржи десетак обука за енергетске менаџере из области општинске енергетике, у зависности од интереса полазника. Обука за прву групу од 40 полазника је планирана да почне 13.06.2016. године, затим следи летања пауза, а од септембра ове године ће бити одржане и обуке за остале групе полазника.

2. Град Ниш има потребе за обучавањем више енергетских менаџера из Одсека за енергетику Града, али би било немогуће да сви у истом периоду буду одсутни (због функционисања Одсека).

Одговор: Према Закону о ефикасном коришћењу енергије, град Ниш, као једна јединица локалне самоуправе, у обвези је да има најмање једног енергетског менаџера из области општинске енергетике. Један енергетски менаџер за тако велики град свакако није довољно и та одредба у Закону ће ускоро бити промењена. Одговор: Одлука о томе колико је граду Нишу потребно енергетских менаџера, тренутно је на градским властима, као и одлука о распореду њихове номинације за похађање обуке. При том треба имати у виду да ће се у почетку, при формирању група за похађање обука, водити рачуна о равномерној заступљености јединица локалне самоуправе.

3. Да ли због кратког рока за пријаву можемо да Вам пријаве доставимо е-мејлом (са скенираним потребним прилозима), а да уједно пријавну документацију пошаљемо И поштом?

Одговор: За сад није предвиђена могућност доставе пријава путем е-мејла. Верујем, да ће од јесени и то бити и то бити могуће.

4. Ако сам добро разумео правилник за полагање испита и добијање лиценце нисам обавезан да похађам обуку. Да ли је то тацно?

Одговор: Према члану 29. став 2, Закона о ефикасном коришћењу енергије, испит за обављање послова енергетског менаџера може полагати и лице које нема потврду о завршеној обуци за полагање испита за енергетског менаџера, али има стечено високо образовање другог степена академских студија на мастер академским студијама у образовно-научним областима машинства, електротехнике или технологије.

5. Интересује ме да ли ће се обука одржавати и радним данима или само викендом?

Одговор: Предвиђено је да се обука обавља радним данима, а изузетно и данима викенда.

6. Молим Вас да ми дате информацију колико износе трошкови обуке?

Одговор: Чланом 24. Правилника о начину спровођења и садржини програма обуке за енергетског менаџера, трошковима похађања обуке, као и ближим условима, програму и начину полагања испита за енергетског менаџере је прописано да су трошкови похађања обуке износе 40.000,оо динара. С обзиром на ову одредбу, и достављено тумачење Министарства рударства и енергетике, износ који полазници треба да уплате Организацији за обуку износиће 40.000,оо динара плус 20% за ПДВ, дакле 48.000,оо динара.

7. Редовном поштом послали смо Пријаву за обуку енергетских менаџера за област општинске енергетике. У прилогу Пријаве није достављена Изјава да је кандидат од стране јединице локалне самоуправе номинован да по добијању лиценце буде именован за енергетског менаџера јединице локалне самоуправе. Ово није урађено зато што је уз пријаву послато моје решење о пријему у радни однос за радно место Координатор за пољопривреду и енергетску ефикасност, што смо сматрали да је довољно и да може да замени опциону Изјаву, коју узгред није никакав проблем да Вам доставимо, ако је потребно. У том смислу Вас молимо да нам доставите информацију да ли је неопходно да доставимо наведену Изјаву.

Одговор: Као што је у Позиву наведено, Изјава да је кандидат од стране јединице локалне самоуправе номинован да по добијању лиценце буде именован за енергетског менаџера јединице локалне самоуправе није обавезна. Ипак, уколико као што кажете није проблем да је доставите, молим Вас да то и учините.

8. Да ли могу обуку за енергетске менаџере општинске енергетике да прођу и особе које нису запослене у локалним самоуправама?

Одговор: Да, обуку може да похађа свако ко испуњава критеријуме наведене у позиву, а тичу се нивоа образовања - високо образовање првог степена академских студија у области техничко-технолошких наука у обиму од 180 ЕСПБ (Европски систем преноса бодова) или високо образовању другог степена академских судија на мастер академским студијама 300 ЕСПБ, односно стечено звање дипломираног инжењера у образовно-научним областима машинства, електротехнике или технологије.

9. По ком критеријуму бирате првих 40 кандидата? (Мени генерално више одговара сад да прођем обуку, него од јесени.)

Одговор: Листа полазника формира се по времену подношења пријаве. Међутим, због потребе да се што пре успостави Систем енергетског менаџмента, уколико кандидат достави Изјаву да је од стране јединице локалне самоуправе номинован да по добијању лиценце буде именован за енергетског менаџера, оверену и потписану од овлашћеног лица јединице локалне самоуправе (председник општине/градоначелник), он тиме стиче право првенства за похађање обуке.

10. Ако желим да изађем на обуку за енергетске менаџере у локалним самоуправама у септембру да ли важи пријава за обуку која почиње 20.6. Уколико не добијем овај термин обуке или могу да се посебно пријавим за обуку у септембру када буде објављен позив ?

Одговор: У случају да не будете распоређени за групу чија обука почиње у јуну, пријава Вам се преноси за прву наредну, тј. обуку у септембру. У том случају, најпре ће бити обавештени о термину наредне обуке, а затим ћете имати право да се изјасните да ли вам понуђени термин одговара или желите даље одлагање.

11. Пошто имам високу стручну спрему у области електротехнике - енергетски смер ако идем на полагање испита без обуке кад су термини полагања испита?

Одговор: Испит ће се полагати после летње паузе.

12. Да ли постоји уџбеник за полагање обуке за енергетске менаџере?

Одговор: Постоји. Сваки полазник обуке га добија га у електронском облику. Такође, лица која нису прошла обуку, а која испуњавају услове прописане Правилником о начину спровођења и садржини програма обуке за енергетског менаџера, трошковима похађања обуке, као и ближим условима, програму и начину полагања испита за енергетског менаџера (Сл. гл., бр. РС 12/2015) и која желе да полажу испит за енергетског менаџера за област општинске енергетике, треба да јаве на е-маил адресу natasa.cakarmis@undp.org ради добијања уџбеника за полагање обуке за енергетске менаџере, тј. Приручника за енергетске менаџере за област општинске енергетике.