Вести Синдикалне организације МФ

  • 04.07.2022. Одбор Синдикалне организације МФ је донео одлуку о учешћу Синдикалне организације МФ на XI Спортским играма.линк
  • 06.06.2022. Одбор Синдикалне организације МФ је донео одлуку о именовању секретара и благајника Синдикалне организације Машинског факултета, са мандатом у трајању од 5 година.линк
  • 06.06.2022. Одбор Синдикалне организације МФ је донео одлуку о организовању једнодневног излетa са посетом Александровцу. линк
  • 02.06. 2022. Донета је одлука да се формира Одбор Синдикалне организације МФ, са мандатом у трајању од 5 година. линк
  • 02.06.2022. Донета је одлука да се формира Надзорни одбор Синдикалне организације МФ, са мандатом у трајању од 5 година.линк
  • 18.03.2021. Изабран је проф. др Игор Балаћ за председника Синдикалне организације Машинског факултета, са мандатом у трајању од 5 година. линк
  • 11.01.2022. Донета је одлука о висини накнада солидарне помоћи за 2022. годину. линк