Увод у системе наоружања

ID: 1295
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Елек М. Предраг
извођачи:
контакт особа: Елек М. Предраг
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за системе наоружања

извођења

циљ

Основни циљ предмета је увођење студента у област система наоружања. Студент добија основна знања у домену одбрамбених технологија и упознаје класификацију, намену, значај и основне принципе на којима се заснивају савремени системи наоружања. Студент стиче увид у комплексност и разноврсност система наоружања и добија јасан преглед ове мултидисциплинарне области.

исход

Студент стиче неопходна основна знања из система наоружања која подразумевају класификацију, намену и кључне принципе њиховог дејства. Студент има целовит преглед области система класичног и ракетног наоружања.

садржај теоријске наставе

1. Развој конвенционалних система наоружања, 2. Класично наоружање (стрељачко наоружање, артиљеријско наоружање, системи за противоклопну борбу, системи за противвазушну одбрану), 3. Муниција (подела пројектила, експлозивне материје, стрељачка муниција, разорни пројектили, панцирни пројектили, кумулативни пројектили, касетни пројектили, упаљачи), 4. Платформе борбених система (тенкови, подела осталих оклопних возила), 5. Ракетни системи (основни принцип ракетног кретања, поделе и карактеристике војних ракета и ракетних система, главне карактеристике противоклопних ракета, ПА ракетe, главне карактeристике артиљеријских ракетних система ВБР), 6. Системи за аквизицију података, 7. Системи управљања ватром, 8. Вођење и управљање пројектила.

садржај практичне наставе

1. Класично наоружање - анализа и поређење решења реализованих у пракси, 2. Муниција - типови пројектила, основне карактеристике, анализа реализованих конструкција 3. Платформе борбених система - анализа реализованих решења, поређење, 4. Ракетни системи - основи ракетног кретања, типови ракета, анализа реализованих конструкција 5. Системи за аквизицију података - примери сензора и њихова анализа 6. Системи управљања ватром - анализа различитих типова СУВ-а 7. Вођење и управљање пројектила - анализа и поређење различитих врста система вођења и управљања пројектила.

услов похађања

Нису предвиђени посебни услови за похађање предмета.

ресурси

1. Скрипта која студенти добијају на предавањима, ДВЛ 2. Арсић, С.: Савремено наоружање копнене војске, НИУ Војска, Београд, 1996, КДА 3. Петровић, Д.: Артиљерија света, НИЦ Војска, Београд, 2002, КДА 4. Анђелковић, М.: Основи ракетне рехнике, НИЦ Војска, Београд, 2005, КДА

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 15
лабораторијске вежбе: 15
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 10
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 60
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Арсић, С.: Савремено наоружање копнене војске, НИУ Војска, Београд, 1996.; Петровић, Д.: Артиљерија света, НИЦ Војска, Београд, 2002.; Анђелковић, М.: Основи ракетне рехнике, НИЦ Војска, Београд, 2005.;