Теорија лансирања

ID: 1298
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Марковић Д. Милош
извођачи: Марковић Д. Милош
контакт особа: Марковић Д. Милош
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 2
облик завршног испита: презентација пројекта
катедра: катедра за системе наоружања

извођења

циљ

Основни циљ предмета је да студент овлада знањима примењене механике, термо- и гасне механике, зна процес покретања и лансирања пројектила са различитих носача и платформи и савлада основне теоријске анализе поремећаја који утичу на квалитет гађања вођеним и невођеним ракетама. Студент савладава методологију математичког и софтверског моделирања краткотрајних спрегнутих процеса који представљају основ за димензионисање конструкције лансера и ракете по стандардима НВО.

исход

Студент стиче могућност самосталне анализе, поставке и синтезе проблема механике лансирања на било каквој динамичкој или статичкој борбеној платформи. Такође, стиче способност самосталне оцене квалитета лансирног оруђа као и потребних мера за процесе модернизације и побољшања новим технологијама, као и поставке самосталних решења.

садржај теоријске наставе

1. Лансирање ракета са шинског и из цевног лансера, кретања и поремећаји кретања ракете 2. Поремећаји и осциловање ракета при лансирању и утицај на грешку гађања 3. Вертикално лансирање ракете са и без помоћних генератора 4. Рафално и појединачно лансирање и дејство силе на лансере при опаљењу у различитим условима, услови стабилности самоходних лансера

садржај практичне наставе

1. Решење задатка лансаирања са шинског и цевног лансера и модел поремећаја ракете, код брзоротирајућих и лагано ротирајућих ракета 2. Решење утицаја почетног лета ракете, са косим лансирањем, на грешку гађања при рафалној и појединачној паљби и математичка решења дужина лансирне цеви, зависно од почетне брзине. Лет у активној фази 3. Вертикално лансирање ракете са и без гасогенератора и са катапултом и старт са платформе нулте брзине 4. Дејство сила на лансер при гађању вођеним и невођеним ракетама и услови стабилности самоходног, преносног и превозног лансера ракета

услов похађања

-

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 30

активна настава (теоријска)

ново градиво: 8
разрада и примери (рекапитулација): 4

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 6
лабораторијске вежбе: 3
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 3
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 2
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 2
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 2

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 30
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 30
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

MILITARY HANDBOOK: DESIGN OF AERODYNAMICALLY STABILIZED FREE ROCKETS, MIL-HNDBK-762(MI), 1990.; Rosser J.B. and others: Mathematical theory of rocket flight, McGRAW-HILL BOOK COMPANY, 1947.; М. Милиновић: Основи пројектовања ракета и лансера поглавља из лансера, Машински факултет, Београд, 2002. ; О. Вучуровић: Лансирни уређаји, Монографија, Машински факултет, Београд, 2006.;