Хидраулички и пнеуматски механизми и инсталације

ID: 1316
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Вег А. Емил
извођачи: Вег А. Емил
контакт особа: Вег А. Емил
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за теорију механизама и машина

извођења

  • 6. семестар, позиција 4

циљ

Стицање свих неопходних знања за израду и прорачун пнеуматских и хидрауличких инсталација. Приказ свих симбола за обе области. Употреба хидрауличких и пнеуматских компоненти као погона савремених машина у различитим областима технике. Употреба пнеуматике као фабричког енергента. Прописи и стандарди за израду централног пнеуматског развода.

исход

На крају овога курса студент би требало да буде способан да тумачи пнеуматске и хидрауличке шеме. Да је способан да пројектује пнеуматске механизме и електро пнеуматске системе за синхронизацију рада машина. Такође би требало да може да пројектује хидрауличке механизме тј. Погонске системе машина и апарата.

садржај теоријске наставе

Увод у хидрауличке и пнеуматске системе, Начин рада и различите концепције хидрауличких и пнеуматских цилиндара - Конструкција пнеуматског цилиндра као основне компоненте пнеуматских механизама, Пнеуматски и хидраулички разводници - Приказ конструкције и начина рада пнеуматских и хидрауличких разводника као управљачке компоненте цилиндара, Припрема ваздуха, Додатна и пратећа опрема, Стандардна регулација брзине цилиндра, Симболи у хидраулици и пнеуматици, Пропорционална техника - пропорционални вентилi протока и притиска, Вакуумска техника - различити начинi производње вакуума: помоћу вакуумских пумпи, ејекторских апарата, Прорачуни код хидрауличких и пнеуматских механизама и инсталација, Примери примене хидрауличких и пнеуматских механизама и инсталација.

садржај практичне наставе

Упознавање са моделима различитих пнеуматских цилиндара, Упознавање са моделима различитих хидрауличких цилиндара, Повезивање једноставне инсталације са једним цилиндром и једним разводником, Значај припреме ваздуха, Последице лоше припреме ваздуха, Упознавање са различитим конфигурацијама припремних група, Арматура хидрауличких и пнеуматских инсталација, Израда пнеуматских и хидрауличких шема, Позиционирање пнеуматског цилиндра уз помоћ пропорционалног вентила протока, Израчунавање потрошње ваздуха, Израда семинарског рада

услов похађања

За предмет Хидраулички и пнеуматски механизми и инсталације не постоји услов похађања

ресурси

Програмски пакети за израду и прорачун хидрауличких и пнеуматских шема. Програмски пакет за симулаццију рада хидрауличких и пнеуматских механизама. Уџбеник је у припреми. Handout.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 20
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 10
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 4
преглед и оцена семинарских радова: 4
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 2
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 25
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 20
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература