Електронски управљани системи моторних возила

ID: 3002
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Алексендрић С. Драган
извођачи: Алексендрић С. Драган
контакт особа: Алексендрић С. Драган
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

  • 3. семестар, позиција 2

циљ

Истраживање и развој у области електронски управљаних система моторних и прикључних возила.

исход

Оспособљавање студената за самостални научно-истраживачки рад у области развоја и испитивања електронски управљаних система моторних и прикључних возила.

садржај теоријске наставе

Настава се спроводи кроз консултације са студентима у складу са претходно издатим истраживачким задацима.

садржај практичне наставе

Практична настава је усклађена са истраживачким задацима који ће бити постављени студентима.

услов похађања

Нема услова.

ресурси

Pacejka H.B. Tyre and vehicle dynamics, Butterworth-Heinemann, 2002. Heisler H. Advanced vehicle technology, Butterworth-Heinemann, 2002. Dhameja S. Electric vehicle battery systems,Butterworth-Heinemann, 2002. Larminie J., Lowry J. Electric vehicle technology explained, John Wiley & Sons,2003. Aleksendrić D., Carlone P., Soft computing in the Design and Manufacturing of Composite Materials, Elsevier, 2015.

фонд часова

укупан фонд часова: 35

активна настава (теоријска)

ново градиво: 10
разрада и примери (рекапитулација): 5

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 10
пројекат: 0
консултације: 5
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература