Електронски управљани системи моторних возила

ID: 3002
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Алексендрић С. Драган
извођачи: Алексендрић С. Драган
контакт особа: Алексендрић С. Драган
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

  • 3. семестар, позиција 2

циљ

Истраживање и развој у области електронски управљаних система моторних и прикључних возила.

исход

Оспособљавање студената за самостални научно-истраживачки рад у области развоја и испитивања електронски управљаних система моторних и прикључних возила.

садржај теоријске наставе

Настава се спроводи кроз консултације са студентима у складу са претходно издатим истраживачким задацима.

садржај практичне наставе

услов похађања

Нема услова.

ресурси

Pacejka H.B. Tyre and vehicle dynamics, Butterworth-Heinemann, 2002. Heisler H. Advanced vehicle technology, Butterworth-Heinemann, 2002. Dhameja S. Electric vehicle battery systems,Butterworth-Heinemann, 2002. Larminie J., Lowry J. Electric vehicle technology explained, John Wiley & Sons,2003. Aleksendrić D., Carlone P., Soft computing in the Design and Manufacturing of Composite Materials, Elsevier, 2015.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 40
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература