Рачунарско моделирање у машинству

ID: 3017
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Бенгин Ч. Александар
извођачи: Бенгин Ч. Александар, Воротовић С. Горан
контакт особа: Бенгин Ч. Александар
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација пројекта

извођења

  • 1. семестар, позиција 4

циљ

Cilj kursa je da studente upozna sa alatima i tehnikama koji su potrebni za projektovanje primenom racunara i kompjutersko modelovanje u masinstvu.

исход

Након одслушаног курса, студент стиче сазнање о целокупном процесу рачунарског моделирања у машинству, од формулације квалитативног модела, преко квантитативне формулације, до прилагођавања модела и његове валидације, анализе модела, и предвиђања на основу модела. Студенти ће стећи вештине у различитим компјутерским методама које се могу употребити за моделирање и посебно о предностима (и манама) сваког приступа.

садржај теоријске наставе

Uvod u kompjutersko modelovanje. Kompjuterska geometrija i njena primena u modelovanju sistema u masinstvu. Metod konacnih elemenata, metod konacnih razlika u modelovanju problema mehanike fluida. Primena na probleme strukturne analize i prenosa toplote.

садржај практичне наставе

Састоји се из вежби које прате садржај предмета.

услов похађања

Пожељно је предзнање из C/C++ или FORTRAN програмског језика.

ресурси

Linux klaster racunara. GNU C/C++ ili GNU Fortran.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 40
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 10
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 60
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 60

литература