Клизни и котрљајни парови

ID: 3173
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Митровић М. Радивоје
извођачи: Митровић М. Радивоје
контакт особа: Митровић М. Радивоје
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

  • 3. семестар, позиција 1

циљ

Стицање напредних знања у домену клизних и котрљајних парова.

исход

Студент стиче знања и вештине: познавања типова лежаја и њихове примене; да у функцији радних услова оптимизује избор и правилно одабере одговарајући лежај као и његов материјал; да правилно изабере/конструише начин подмазивања и врсту мазива.

садржај теоријске наставе

Трење у клизним лежајима и улога мазива, Врсте клизних лежаја, Основи хидродинамичке теорије подмазивања, Радијални лежаји са хидродинамичким подмазивањем, Аксијални лежаји са хидродинамичким подмазивањем, Лежаји са хидростатичким подмазивањем, Материјали за клизне лежаје, Врсте котрљајних лежаја, Систем обележавања лежаја, називи и ознаке, Толеранције и зазори, Конструкционе и експлоатационе особености појединих типова лежаја, Кинематика лежаја; Оптерећења и напрезања делова лежаја, Носивост лежаја, Избор лежаја, Мазиво, начини подмазивања и заптивања, Уграђивање лежаја, Зглобни лежаји.

садржај практичне наставе

Испитивање лежаја: димензиона контрола, одређивање радијалног зазора, испитивање буке и вибрација, испитивање заосталог магнетизма, испитивање тврдоће. Упознавање са радом акредитоване лабораторије за контролу котрљајних лежаја.

услов похађања

-

ресурси

Акредитована Лабораторија за Испитивање Машинских Елемената и Система (ЛИМЕС), лабораторијe Катедре за опште машинске конструкције.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 5

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 3
рачунски задаци: 3
семинарски рад: 0
пројекат: 2
консултације: 0
дискусија/радионица: 2
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 10
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 5
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 10
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 5
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 25
рачунски задаци: 15
семинарски рад: 0
пројекат: 30
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Клизни и котрљајни лежаји, В. Крсмановић, Р. Митровић, Завод за издавање уџбеника и Машински факултет, Београд, 2015.; Милета Ристивојевић, Радивоје Митровић:Расподела оптерећења - зупчасти парови и котрљајни лежаји - Монографија, Машински факултет 2002.; Презентације; Хендаути;;