Радивоје М. Митровић

др Радивоје М. Митровић, редовни професор
катедра за опште машинске конструкције
кабинет: 120
мејл адреса: rmitrovic@mas.bg.ac.rs
телефон: директан 3370-350

лична веб презентација

термини за пријем студената

Понедељак 13:00-14:00h; Четвртак 13:00-14:00h;

предмети

истраживачка област

Вишегодишње искуство у областима машинских конструкција, испитивања котрљајних лежаја, управљања пројектима, дизајна машина, поузданости машинских елемената и система, трења и вибрација котрљајних лежаја, производних технологија котрљајних лежаја. Аутор великог броја радова и експертиза на пољу испитивања, процене радног века и анализе отказа котрљајних лежаја и преносника снаге, као и унапређења конструкционих решења система ослањања машина, техничких прописа и стандарда, Европских директива, управљања инжењерским пројектима. Као професор и шеф Катедре за опште машинске конструкције Машинског факултета Универзитета у Београду, 2008. године је основао и опремио лабораторију ЛИМЕС (Лабораторију за Испитивање Машинских Елемената и Система). Лабораторија ЛИМЕС је 2009. године акредитована од стране Акредитационог тела Србије (АТС), по Европским стандардима за испитивање котрљајних лежаја, према методама за мерење њихових димензија, вибрација, радијалног зазора и тврдоће.

образовање, стручна спрема

1981. Одбрањен дипломски рад и стечено звање 'дипломирани инжењер машинства', смер - термотехника, Машински факултет Универзитета у Београду; 1984. Уписане постдипломске студије, Машински факултет Универзитета у Београду; 1988. Одбрањен магистарски рад на тему „Анализа утицаја еластичних деформација и унутрашњег радијалног зазора котрљајног кугличног лежаја на расподелу оптерећења на котрљајна тела и носивост“, научна област - Опште машинске конструкције, стечено звање 'магистар техничких наука', Машински факултет Универзитета у Београду; 1992.Одбрањена докторска дисертација на тему: „Истраживања утицаја конструктивних и триболошких параметара кугличног котрљајног лежаја на радну способност при великим учестаностима обртања“, научна област - Опште машинске конструкције, стечено звање 'доктор техничких наука', Машински факултет Универзитета у Београду.

публикације, признања, награде

1988. Награда Привредне коморе Београд за магистарски рад, Београд; 1992. Октобарска награда Привредне коморе Београд за докторску дисертацију, Београд; 1992. Годишња награда предузећа ИКЛ Београд за докторску дисертацију, Београд; 2007. Бронзана медаља “Никола Тесла”, додељена од стране Савеза проналазача и техничких унапређења Београда за технички проналазак: Машина за паковање прехрамбених производа. 2016. Златна медаља са ликом Николе Тесле, додељена од Савеза проналазача Београда, Београд, Србија. 2017. Златна медаља за проналазак, додељена од стране интернационалне федерације удружења проналазача, Севастопољ, Русија; 2017. Златна медаља за проналазак, додељена од стране интернационалне федерације удружења проналазача, Скопље, Северна Македонија.

чланства у научним и стручним организацијама

- Друштво за Интегритет и Век Конструкција – 'ДИВК'; - Српско триболошко друштво; - Југословенско друштво за механику; - Комисија за методологију при Савезном заводу за мере и драгоцене метале; - Експертски тим Савезне владе за хармонизацију стандарда са Европском унијом из области безбедности машина; - Национална Комисија УНЕСЦО - Асоцијација за Дизајн, Елеменате и КОнструкције – 'АДЕКО', Председник Координационог тела (од 2. децембра 2014. године).