Интелигентна аутоматизација

ID: 3207
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Петровић Б. Петар
извођачи: Петровић Б. Петар
контакт особа: Петровић Б. Петар
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

Овладавање специјализованим знањима из домена пројектовања и реализације система индустријске аутоматизације са уграђеним елементима вештачке интелигенције и аутономног понашања са фокусом на истраживања у домену производне парадигме масовне кастомизације.

исход

Практична знања и вештине у моделирању и симулацији динамичких система. Вештине у примени фази логичких система и неуронских мрежа у моделирању и градњи комплексних система са функцијом аутономног понашања и рада у недовољно структуираном радном окружењу.

садржај теоријске наставе

Моделирање и симулација динамичких система. Основе самоорганизованих и саморепродукујућих система. Интеракција са слабо структуираним окружењем - когнитивни системи, адаптивност, учење и вештачка интелигенција. Основе математичког препознавања облика. Фази-динамичке формалне структуре, фази инферентне машине. Конекционизам и паралелно процесирање кроз оквир неуронских мрежа различитих топологија. Индустријски управљачки системи са функцијома aдаптивног и интелигентног понашања. Интелигентни човек-машина интерфејси. Индустријски стандарди из домена интелигентних уређаја и система. Основе технологије интелигентних производних система.

садржај практичне наставе

Практична настава је условљена потребама кандидата у изради докторске дисертације и одвија се у лабораторијским условима.

услов похађања

Континуални и дискретни системи аутоматизације производних процеса, Основе нумерички управљаних машина алатки и робота, Kибернетика, Мехатроника

ресурси

Лабораторија за кибернетику и мехатронске системе на Катедри за проиѕводно машинство располаже екстензивним експерименталним ресурсима, који укључују индустријске роботе, различите сензорске и актуационе системе, а такође и развојне системе базиране на микроконтролерима и сличним дигиталним платформама.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 40
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Petrović P. B., Inteligentni sistemi za montažu, Mašinski fakultet u Beogradu, 1999. ; Kasabov, N. and Kozma, R., (Eds) Neuro-Fuzzy Techniques for Intelligent Information Systems, Springer-Verlag Co. - Phisica-Verlag, Hilderberg New York, 1999, ISBN 3-7908-1187-4. ; Kosko, B., Neural Networks and Fuzzy Systems: A Dynamical Systems Approach to Machine Intelligence, Prentice Hall; June 1991, ISBN-10: 0136114350. ; Bolton, W., Mechatronics: Electronic Control Systems in Mechanical and Electrical Engineering, Prentice Hall, 2004, ISBN-10: 0131216333.; Zi-Xing Cai, Intelligent Control: Principles, Techniques And Applications, Series in Intelligent Control and Intelligent Automation: Volume 7, ISBN: 978-981-02-2564-3, 1997.;