Петар Б. Петровић

др Петар Б. Петровић, редовни професор
катедра за производно машинство
кабинет: 228
мејл адреса: pbpetrovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 435; директан 3302-264

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Производно машинство, Пројектовање машина алатки и производних система, Роботика и системи за аутоматску монтажу, Инжењерска мерења и сензорски системи, Инжењерска кибернетика, Комплексност и вештачка интелигенција.

образовање, стручна спрема

Машински Факултет Универзитета у Београду, дипл.инж. 1982. Машински факултет Универзитета у Београду, Мр, 1989. Машински факултет Универзитета у Београду Др. 1996.

публикације, признања, награде

Преко 160 радова на домаћим и међународним скуповима/часописима, Три монографске књиге. Сребрна плакета за техничко достигнуће на Београдском сајму технике 1994. Преко 40 истраживачких и научних пројеката, домаћих и међународних, финансираних из јавних фондова и у сарадњи са индустријом.

чланства у научним и стручним организацијама

CIRP - International Institution for Production Engineering Research, (Paris).IEC - (International Electrotechnical Commission) Комисија за стандарде за Србију и Црну Гору, Председник техничког комитета 65Б – Мерење и управљање у индустријским процесима – уређаји (Industrial-Processes Measurement and Control (Devices). АИНС - Академија инжењерских наука Србије, Редовни члан