Оперативни системи мехатронике

ID: 3224
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Радојевић Љ. Слободан
извођачи: Радојевић Љ. Слободан
контакт особа: Радојевић Љ. Слободан
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација пројекта

извођења

циљ

Циљ предмета је да се студент докторских студија упозна са неким алгоритмима који су карактеристични за програмирање оперативних система мехатронике. У овом случају, типичне алгоритми за аутономне роботске системе мехатронике. Ови алгоритми имају основну функцију: непрекидну обраду.

исход

Докторски кандидат ће идентификовати процесе који су карактеристични за мехатронске системе и истовремено су процеси у оперативним системима. Такође, докторски кандидат ће бити у стању да подели сложене процесе мехатронских система у више једноставних процеса.

садржај теоријске наставе

1. Банкаров алгоритам без посматрања посебних особина процеса. 2. Банкаров алгоритам са посебним особинама процеса. 3. Класични Round Robin - RR алгоритам. 4. Nекласични RR алгоритми. 5. Процеси са хитним приоритетом и некласични RR алгоритми. 6. Процеси са високим приоритетом и некласични RR алгоритми. 7. Процеси стандардних приоритета и некласични RR алгоритми.

садржај практичне наставе

Студент докторских студија упознаће се са радом РР алгоритмима и сервисирањем процеса. Препознаће различите процесе карактеристичне за мехатронске системе и поделиће их према карактеристикама које ће пресликати у приоритете. Некласични РР алгоритми омогућавају различиту обраду процеса са приоритетима. Анализирајући бројне студије случаја докторски кандидат ће препознати процесе из три класе: хитне, високог приоритета, и стандардне.

услов похађања

C или C++

ресурси

Неопходни софтвер за курс се налази под GNU лиценцом.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 45
разрада и примери (рекапитулација): 5

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 10
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 0
пројекат: 45
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 45

литература

Brian Amos, Hands-On RTOS with Microcontrollers: Building real-time embedded systems using FreeRTOS, STM32 MCUs, and SEGGER debug tools, Packt Publishing, 2020.; Jonathan Valvano, Embedded Systems: Real-Time Operating Systems for Arm Cortex M Microcontrollers, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2012.;