Слободан Љ. Радојевић

др Слободан Љ. Радојевић, редовни професор
катедра за математику
кабинет: 117a
мејл адреса: sradojevic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 402; директан 3302-402

термини за пријем студената

Објављено на https://it0.mas.bg.ac.rs

предмети

истраживачка област

Baza podataka, Analiza podataka

образовање, стручна спрема

Доктор рачунарских наука, Универзитет у Београду, Математички факултет

публикације, признања, награде

чланства у научним и стручним организацијама