Објектно оријентисано програмирање

ID: 7048
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Радојевић Љ. Слободан
извођачи: Радојевић Љ. Слободан
контакт особа: Радојевић Љ. Слободан
ниво студија: информационе технологије у машинству
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за математику

извођења

циљ

Омогућити студентима да користе концепте вишенитних апликација у контексту објектно оријентисаног програмирања. Омогућити студентима да користе дистрибуиране апликације у контексту објектно оријентисаног програмирања. Омогућити студентима да савладају и стекну практична знања о комуникацији са базама података.

исход

Оспособљеност студената за креирање вишенитних апликација. Оспособљеност студената да креирају дистрибуиране апликације. Оспособљавање студената да савладају коришћење база података. Оспособљавање студената да користе стандардне библиотеке класа.

садржај теоријске наставе

1. Вишенитне апликације, креирање нити, процеси. 2. Проблеми конкурентности и методи превазилажења. 3. Дељење података. 4. Дистрибуирано извршавање апликације. 5. Генеричке класе. 6. Стандардне биоблиотеке и имплементација алгоритама. 7. Серијализација објеката и дистрибуирано извршавање метода. 8. Рад са базама података. 9. Студија случаја.

садржај практичне наставе

1. Имплементација сервера, коришћењем нити. 2. Превазилажење конкурентности, синхронизација нити. 3. Producer consumer проблем и методи превазилажења. 4. Дистрибуирано извршавање апликације и проблеми синхронизације. 5. Генеричке класе. 6. Стандардне библиотеке класа и њихова имплементација. 7. Серијализација података и дистрибуирано извршавање метода. 8. Базе података и коришћење модела. 9. МVC структура апликације. 10. Имплементација сервера.

услов похађања

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 20
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 10
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 70
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 70

литература

D. Poo, D. Kiong, S. Ashok. Object oriented programming and JAVA, Springer-Verlag, London, 2008; B. Stroustrup, C++ Programming language, Addison-Wesley, 2013; S. Dewhurst, C++ Common Knowledge, Pearson Education, 2005;