Одабрана поглавља из интеракције флуида и структуре

ID: 3256
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Симоновић М. Александар
извођачи:
контакт особа: Симоновић М. Александар
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

Овладавање теоријским поставкама и применом савремених истраживачких метода интеракције флуида и структуре. Развој креативних способности приступа решавању научно-истраживачких и нестандардних инжењерских проблема употребом напредних метода анализе интеракције флуида и структуре.

исход

Широко поље проблема интеракције флуида и структуре је покривено савременим методама приступа. Обухваћене напредне методе анализе интеракције флуида и струкутре омогућавају решавање различитих типова савремених проблема ове области.

садржај теоријске наставе

Прилагођен теми истраживања докторске тезе кандидата.

садржај практичне наставе

Садржај практичне наставе прати изложено градиво.

услов похађања

Нема неопходних услова за похађање предмета Одабрана поглавља из интеракције флуида и структуре.

ресурси

Simlab - рачунарска лабораторија

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 50
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 10
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Y.Bazilevs, K.Takizawa, T.Tezduyar, COMPUTATIONAL FLUID STRUCTURE INTERACTION-METHODS AND APPLICATIONS, Wiley, 2013; G.Galdi, R.Rannacher, FUNDAMENTAL TRENDS IN FLUID STRUCTURE INTERACTION, World Scientific, 2010; M. Paidoussis, S.Price, E. de Langre, FLUID STRUCTURE INTERACTIONS-CROSS-FLOW-INDUCED INSTABILITIES, cambridge, 2010; H.-J. Bungartz, M. Schafer, FLUID-STRUCTURE INTERACTION II, MODELLING, SIMULATION, OPTIMIZATION, SPRINGER,2010; H.-J. Bungartz, M. Schafer, FLUID-STRUCTURE INTERACTION, MODELLING, SIMULATION, OPTIMIZATION, SPRINGER,2006;