Оптимизација ваздухопловних конструкција

ID: 3257
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Симоновић М. Александар
извођачи:
контакт особа: Симоновић М. Александар
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

Овладавање теоријским поставкама и применом савремених метода оптимизације ваздухопловних структура. Развој креативних способности приступа решавању научно-истраживачких и нестандардних инжењерских проблема употребом одговарајућих напредних метода оптимиѕација.

исход

Широко поље проблема оптимизације ваздухоплвоних структура је покривено савременим методама. Обухваћене напредне методе оптимизације ваздухопловних структура омогућавају решавање проблема оптимизације и пројектовања савремених ваздухопловних структура различитих типова и материјала.

садржај теоријске наставе

Прилагођен теми истраживања докторске тезе кандидата.

садржај практичне наставе

Садржај практичне наставе прати изложено градиво.

услов похађања

Нема неопходних услова за похађање предмета Оптимизација ваздухопловних конструкција.

ресурси

Simlab - рачунарска лабораторија

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 50
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 10
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

R. Ganguli, ENGINEERING OPTIMIZATION: A MODERN APPROACH, CRC Press, 2012; X.-S Yang, NATURE INSPIRED METAHEURISTIC ALGORITHMS, Luniver Press, 2010; V.Vsiliev, Z.Gurdal, OPTIMAL DESIGN THEORY AND APPLICATIONS TO MATERIALS AND STRUCTURES, Technomic, 1999; Selected Journal Articles;