Мерења А-општи део

ID: 3315
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Шкатарић М. Добрила
извођачи: Шкатарић М. Добрила
контакт особа: Шкатарић М. Добрила
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

  • 1. семестар, позиција 4

циљ

Cilj kursa je da su steknu opsta znanja u oblasti mernih tehnika u masinskom inzenjerstvu. Neke osnovne zakonitosti naucene u osnivnim kursevima elektrotehnike, kao sto su Omov zakon, Termicme karakteristike poliptovodnika, svojstna kondenzatora i prigusnica iskoristice se za merenja izvesnih neelektri;nih velicina. Studenti cese upoznati i sa greskama pri merenjima i sa instrumentacijom i mernim nesigurnostima, radice se na projektovanju merno akvizicionog sistema. Upoznavanje sa digitalnim tehnikama, A/D konverzijom i obrnuto, kao i komunikacijskim standardnim protokolima kojima se vrsi razmena podataka. Multiplekseri i demultiplekseri se takodje obradjuju, radi lakseg razumevanja brzina i tehnika merenja.

исход

Studenti ce ovladati osnovnim znanjima koja ce im omoguciti bolje razumevanje pojava, velicina koje treba izmeriti, izbor mernih metoda, nacin prikazivanja rezultata, poredjenja rezultata dobijenih drugim merenjima i od strane drugih lica. Predvidjanje gresaka kao i svih elemenata koji mogu uneti gresku u merenje omogucava realno sagledavanje dobijenih rezultata. Fizicko razumevanje pojava i kasnije iskustvo mogu da rezultiraju kreativnim pristupom u novim situacujama.

садржај теоријске наставе

Dimenzije, zaokruzivanje, prikazivanje eksperimentalno dobijenih podataka, greske pri merenju. Merne nesigurnosti, instrumenti, propagacija mernih nesigurnosti, minimizacija gresaka pri projektovanju merne procedure, prikazivanje podataka. Senzori- detektori. Merne trake, tipovi i primena. Vitstonov most, diferencijalni transformatori, kapacitivni davaci, piezoelektricni pretvaraci. Pretvaraci na bazi Holovog efekta. Merenje pomeraja, brzine i rotacije. Relativno ubrzanje, merenje sile i momenta. Razliciti tipovi aparatura za merenje pritiska. Merenje protoka fluida. Merenje temperature. Primena digitalnih tehnika kod merenja u masinstvu. Elementi digitalne elektronike. Brojevni sistemi. Multiplekseri i demultiplekseri.Protokoli za razmenu podataka. Racunari u mernim procima, mikrokompjuteri. A/D konverzija i obrnuto. Sabirnice. Osmisljavanje celokupnog postupka merenja.

садржај практичне наставе

Eksperiment u zavisnosti od profila studenata. Merenje napona i deformacije, Vistonov most

услов похађања

nema specificnih uslova

ресурси

laboratorija za elektrotehniku

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 5

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 5
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 5
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 5
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 15
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 5
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 20
пројекат: 10
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

Beleske nastavnika;