Механика лета ваздухоплова

ID: 3443
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Бенгин Ч. Александар
извођачи:
контакт особа: Бенгин Ч. Александар
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

Упознавање студената са проблематиком сложеног кретања савремених летелица великих брзина у атмосферском и орбиталном лету. Изучаваће се перформансе и екстремни маневри летелица.

исход

Овладавање новим знањима студент стиче довољна теоријска знања да је у стању да самостално може креативно да дефинише екстремне перформансне могућности савремених летелица великих брзина и сва ограничења летних могућности која из тога проистичу.

садржај теоријске наставе

Проблеми механике лета атмосферског и орбиталног лета надзвучним и хиперзвучним брзинама. Перформансе суперсоничних авиона. Енергетске методе прорачуна перформанси летелица. Оптимални програм пењања методом тоталне енергије, најстрмије пењање, минимална потрошња горива, гранични услови ван екстремале. Утицај подвесних терета на перформансе летелица. Супер-маневарске особине борбених авиона. Агилност борбених авиона. Анвелопе лета и поларе оптерећења борбених авиона. Превучени лет и ковит. Анализа лета авиона у ковиту. Вађење из ковита. Механика лета беспилотних летелица и њихове анвелопе лета.

садржај практичне наставе

Моделирање и симулација лета у програмском пакету МАТЛАБ и Симулинк. Симулација параметра лета у аеротунелима.

услов похађања

Нема специјалних услова

ресурси

Књиге, Б. Рашуо, Механика лета, Машински факултет Универзитета у Београду, 2012, Б. Рашуо, Механика лета, теорија, проблеми и решења, Машински факултет, Београд, 2008, З. Рендулић, Механика лета, Београд, ВИНЦ 1987. и М. Ненадовић, Стабилност и управљивост летелица, I и II део, Машински факултет, Београд, 1981, обухватају потребан материјал за предавања, вежбе, израду задатака, пројекта и семинарских радова. Потребни додатни материјали (handouts , поставке задатака, семинарских радова и др.) дају се на web-страницама или умножени на папиру. Електронски материјали већег обима студентима могу бити доступни у непосредном контакту.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 40
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 10

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 60
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 60

литература

Б. Рашуо, Механика лета, Машински факултет Универзитета у Београду, 2012; Б. Рашуо, Механика лета, теорија, проблеми и решења, Машински факултет, Београд, 2008; З. Рендулић, Механика лета, Београд, ВИНЦ 1987; М. Ненадовић, Стабилност и управљивост летелица, I и II део, Машински факултет, Београд, 1981;