Ваздухопловно техничко обезбеђење

ID: 3448
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Бенгин Ч. Александар
извођачи:
контакт особа: Бенгин Ч. Александар
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

Упознавање студената са најсавременим методама логистичке подршке ваздухопловних средстава данас у свету. Такође, упознавање студената са величинама, као што су: погодност одржавања, поузданост, борбена жилавост и др., као конструктивним величинама од нојих највише зависи ефикасност употребе ваздухопловних средстава.

исход

Студент ће бити уведен у процедуру апстрактног размишљања и креативног генерисања идеја, у методологију развоја и пројектовања нових летелица са становишта оптималног Ваздухопловнотехничког обезбеђења (БТОб-а).

садржај теоријске наставе

Савремени концепт Ваздухопловнотехничког обезбеђења данас у свету. Квантитативни показатељи поузданости и погодности одржавања ваздухопловних система. Методе предвиђања погодности одржавања ваздухопловних система. Борбена жилавост летелица. Повећање борбене жилавости летелица. Осетљивост летелица на оштећења. Рањивост летелица. Идентификација критичних компонената. Нивои уништења летелица. Концепти смањења рањивости летелица.

садржај практичне наставе

Фактори расположивости елемената (опреме): Сопствена (унутрашња) расположивост, Остварена (достигнута) расположивост, Употребна расположивост, Остварена расположивост. Израда рачунских задатака из пређеног градива, Активности у процесу предвиђања погодности одржавања, Погодност одржавања структуре летелица, Израда рачунских задатака из пређеног градива, Дијагностика - Недеструктивне методе испитивања, Савремени концепт ваздухопловнотехничког обезбеђења летелица, Борбена жилавост летелица, Рањивост летелица и Консултације.

услов похађања

Нема посебних услова

ресурси

Књиге, Б. Рашуо, Ваздухопловнотехничко обезбеђење, Генералштаб Војске Србије, Београд, 2004, Б. Рашуо, Технологија производње летелица, Машински факултет, Београд, 1995., обухватају потребан материјал за предавања, вежбе и израду семинарских радова. Потребни додатни материјали (handouts, поставке семинарских радова и др.) дају се на web-страницама или умножени на папиру. Електронски материјали већег обима студентима могу бити доступни у непосредном контакту.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 40
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 10
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 60
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 60

литература

Б. Рашуо, Ваздухопловнотехничко обезбеђење, Војна Академија, Београд, 2004.;