Одабрана поглавља из бродске хидродинамике

ID: 3458
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Симић П. Александар
извођачи: Калајџић Д. Милан, Симић П. Александар
контакт особа: Симић П. Александар
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

циљ

Циљ кусра је уздизање кандидата на виши ниво кроз истраживање могућности и ограничења савремених метода за одређивање хидродинамичких карактеристика различитих типова бродова.

исход

Детаљније и дубље знање бродске хидродинамике

садржај теоријске наставе

Савремене експерименталне и теоријске методе за израчунавање хидродинамичких карактеристика различитих типова пловних објеката.

садржај практичне наставе

У оквиру практичне наставе студент самостално истражује неку од тема из области бродске хидродинамике.

услов похађања

Дефинисан курикулумом студија.

ресурси

Интернет ресурси, књиге, часописи.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 30

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 40
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

V. Lewis, Principles of Naval Architecture, Resistance and Propulsion SNAME, 1988.; Sv. Harvald, Resistance and Propulsion of Ships, Wiley-Interscience, 1983.; J. Carlton, Marine Propellers and Propulsion, Elsevier, 2007.; М. Хофман, Д. Радојчић, Отпор и пропулзија брзих бродова у плиткој води, МФ Београд, 1997.; A. F. Molland, S. R. Turnock and D. A. Hudson, Ship resistance and propulsion, Cambridge University Press, 2017;