Виши курс из термодинамике

ID: 3498
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Бањац Ј. Милош
извођачи: Бањац Ј. Милош
контакт особа: Бањац Ј. Милош
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

  • 2. семестар, позиција 3

циљ

Кроз упознавање са узроцима и физичком суштином настајања ентропије у термодинамичким процесима, феноменолошки законима који их описују, основама термодинамике неравнотежних стања и нелинеарне термодинамике неповратних процеса студенти треба да стекну основна знања, која ће им омогућити да самостално препознају и решавају проблеме неповратних термодинамичких процеса.

исход

По успешном завршетку овог курса студенти би требало да буду оспособљени да 1) опишу и објасне физичку суштину термодинамичким неповратних процеса и искажу основне механизме и законе којима се описујe настајање ентропије 2) искажу основне законе термодинамике неравнотежних стања и нелинеарне термодинамике неповратних процеса 2) израчунају повећање ентропије и тако одреде термодинамички квалитет термодинамички неповратнних процеса

садржај теоријске наставе

1. Термодинамика равнотежних стања: Равнотежна стања, повратбни процеси, транформација енергије 2. Класична термодинамика неповратних процеса: Теорија локалне термодинамике равнотеже 3. Спрегнути феномени преношења: термоелектрични, термодифузиони, процеси са мембранама 4. Хемијске реакција и молекуларне машине: ефикасност пренос слободне енергије и биолошки процеси 5. Термодинамике у коначном времену: економија, екологија, и топлотне машине 6. Нестабилност и образц формирање: дисипативне структура далеко од равнотежог стања 7. Проширена неповратана термодинамика: Термодинамика протока: Меморија и не-локални ефекти 8. Теорија унутрашњих променљивих: Утицај унутрашње структутре на динамику процеса 9. Рационална термодинамика: Математичке теорије материјала са меморију 10. Хамилтонов формализам: Математички формулација динамичке повратних и неповратаних процеса 11. Мезоскопна термодинамика: термодинамика и флуктуације

садржај практичне наставе

-

услов похађања

Положен испит из наставних предмета: 1.1 Виши курс из математике 2.1 Одабрана поглавља из механике флуида

ресурси

1. Ђорђевић, Б., Валент,В., Шербановић, С., Термодинамика са термотехником, Технолошко-металуршки факултет, Београд, 2007 2. Callen, H.B. Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics, 2nd edition, John Wiley and Sons (1985). 3. Prigogine I., Introduction to Thermodynamics of Irreversible Processes, 3rd edition, Interscience Publishers (1967). 4. De Groot S.R.and MazurP. , Non-equilibrium Thermodynamics, Dover Publications, New York (2011).

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 15

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 50
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

Ђорђевић, Б., Валент,В., Шербановић, С., Термодинамика са термотехником, Технолошко-металуршки факултет, Београд, 2007;