Виши курс из термодинамике

ID: 3498
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Бањац Ј. Милош
извођачи: Бањац Ј. Милош
контакт особа: Бањац Ј. Милош
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

циљ

Кроз упознавање са узроцима и физичком суштином настајања ентропије у термодинамичким процесима, феноменолошки законима који их описују, основама термодинамике неравнотежних стања и нелинеарне термодинамике неповратних процеса студенти треба да стекну основна знања, која ће им омогућити да самостално препознају и решавају проблеме неповратних термодинамичких процеса.

исход

По успешном завршетку овог курса студенти би требало да буду оспособљени да 1) опишу и објасне физичку суштину термодинамичким неповратних процеса и искажу основне механизме и законе којима се описујe настајање ентропије 2) искажу основне законе термодинамике неравнотежних стања и нелинеарне термодинамике неповратних процеса 2) израчунају повећање ентропије и тако одреде термодинамички квалитет термодинамички неповратнних процеса

садржај теоријске наставе

1. Термодинамика равнотежних стања: Равнотежна стања, повратбни процеси, транформација енергије 2. Класична термодинамика неповратних процеса: Теорија локалне термодинамике равнотеже 3. Спрегнути феномени преношења: термоелектрични, термодифузиони, процеси са мембранама 4. Хемијске реакција и молекуларне машине: ефикасност пренос слободне енергије и биолошки процеси 5. Термодинамике у коначном времену: економија, екологија, и топлотне машине 6. Нестабилност и образц формирање: дисипативне структура далеко од равнотежог стања 7. Проширена неповратана термодинамика: Термодинамика протока: Меморија и не-локални ефекти 8. Теорија унутрашњих променљивих: Утицај унутрашње структутре на динамику процеса 9. Рационална термодинамика: Математичке теорије материјала са меморију 10. Хамилтонов формализам: Математички формулација динамичке повратних и неповратаних процеса 11. Мезоскопна термодинамика: термодинамика и флуктуације

садржај практичне наставе

-

услов похађања

Положен испит из наставних предмета: 1.1 Виши курс из математике 2.1 Одабрана поглавља из механике флуида

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 15

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 50
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

Ђорђевић, Б., Валент,В., Шербановић, С., Термодинамика са термотехником, Технолошко-металуршки факултет, Београд, 2007; Callen, H.B. Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics, 2nd edition, John Wiley and Sons (1985). ; De Groot S.R.and MazurP. , Non-equilibrium Thermodynamics, Dover Publications, New York (2011).; Prigogine I., Introduction to Thermodynamics of Irreversible Processes, 3rd edition, Interscience Publishers (1967). ;