Милош Ј. Бањац

др Милош Ј. Бањац , редовни професор
Катедра за термомеханику
Кабинет: 113/5
Мејл адреса: mbanjac@mas.bg.ac.rs
Телефон: локал 344; директан 3302-344

Термини за пријем студената

Среда у 11 сати

Предмети

Виши курс из преношења топлоте и супстанције
Виши курс из термодинамике
Енергија биомасе
Основи преношења топлоте и супстанције
Преношење топлоте
Преношење топлоте и супстанције - нумерички приступ
Примењена термодинамика
Термодинамика Б
Термодинамика М

Истраживачка област

Ефикасно коришћење енергије; Енергетски манаџмент, Стартешко планирање у енергетици; Обновљиви извори енергије; Климатске промене

Образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дил. инж. 1993. Машински факултет Универзитета у Београду, мр, 1998. Машински факултет Универзитета у Београду, др, 2004.

Публикације, признања, награде

17 научних радова објављених у часописима на SCI листи и преко 100 других публикованих научних радова, 3 збирке задатака, 5 приручника, 1 монографија, Стипендија фондације “Alexander von Humboldt”, 2000.

Чланства у научним и стручним организацијама

Члан Одбора за енергетику Српске академије наука и уметности (САНУ) Члан и председник Матичног научног одбора за енергетику, рударство и енергетску ефикасност, при Министарству просвете, науке и технолошког развоја Помоћник министра за рударство и енергетику, Сектор за енертску ефикасност енергију, обновљиве изворе енергије и стратешко планирање, 2011-2012 и 2014-2020 Заменик председника преговарачке групе за енергетику за преговоре о приступању Републике Србије Европској унији (2014-2020) Копредседник UNECE бироа групе експерата ѕа обновљиве изворе енергије (2014-2020) Председавајајући Координационе групе за обновљиве изворе енергије у Енергетској заједници (2014-2020)

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Todorović Ružica, Banjac Miloš, Gojak Milan (2015). Theoretical and experimental study of heat transfer in wall heating panels, Energy and Buildings, 98, 66-73.
Elsevier Science Sa, Lausanne, ISSN: 0378-7788, 10.1016/j.enbuild.2014.10.065, M21a.

Banjac Miloš (2015). Achieving sustainable work of the heat pump with the support of an underground water tank and solar collectors, Energy and Buildings, 98, 19-26.
Elsevier Science Sa, Lausanne, ISSN: 0378-7788, 10.1016/j.enbuild.2014.11.059, M21a.

Vencl Aleksandar, Mrdak Mihailo, Banjac Miloš (2009). Correlation of microstructures and tribological properties of ferrous coatings deposited by atmospheric plasma spraying on Al-Si cast alloy substrate, Metallurgical and Materials Transactions A-Physical Metallurgy and Materials Science, 40A(2), 398-405.
Springer, New York, ISSN: 1073-5623, 10.1007/s11661-008-9693-0, M21.

Alghlam Abdoalmonaim S. M., Stevanović Vladimir, Elgazdori Elmukhtar A., Banjac Miloš (2019). Numerical Simulation of Natural Gas Pipeline Transients, Journal of Energy Resources Technology-Transactions of The Asme, 141(10).
ASME, New York, ISSN: 0195-0738, 10.1115/1.4043436, M22.

Bajc Tamara, Banjac Miloš, Todorović Maja, Stevanović Zana Z. (2019). Experimental and statistical survey on local thermal comfort impact on working productivity loss in university classrooms, Thermal Science, 23(1), 379-392.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI170920160B, M22.

Todorović Maja, Banjac Miloš, Bajc Tamara, Ristanović Milan (2019). Achieving savings by implementation of efficient hybrid heating systems, Thermal Science, 23, S1683-S1693.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI180726176T, M22.

Laković Mirjana S., Banjac Miloš, Bogdanović-Jovanović Jasmina, Jović Milica M., Milovanović Zdravko (2018). Risk of thermal pollution of the danube passing through Serbia due to thermal power plants, Thermal Science, 22, S1323-S1336.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI18S5323L, M22.

Banjac Miloš, Laković Mirjana S. (2018). Introduction of the energy management system in the industrial sector of the republic of Serbia achieved results and challenges, Thermal Science, 22, S1563-S1573.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI18S5563B, M22.

Vidaković Barbara M., Banjac Miloš (2017). Improvement of cfd models of tunnel fire development based on experimental data, Thermal Science, 21, S705-S716.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI160201192V, M22.

Lečić Milan, Čantrak Đorđe, Ćoćić Aleksandar, Banjac Miloš (2009). Piezoresistant velocity probe, Experimental Techniques, 33(3), 73-79.
ISSN: 0732-8818, 10.1111/j.1747-1567.2008.00365.x, M22.

Jović Milica M., Laković Mirjana S., Banjac Miloš (2018). Improving the energy efficiency of a 110 MW thermal power plant by low-cost modification of the cooling system, Energy & Environment, 29(2), 245-259.
Sage Publications Ltd, London, ISSN: 0958-305X, 10.1177/0958305X17747428, M23.

Laković Mirjana S., Banjac Miloš, Laković Slobodan V., Jović Milica M. (2016). Industrial cooling tower design and operation in the moderate-continental climate conditions, Thermal Science, 20, S1203-S1214.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI16S5203L, M23.

Lazović Ivan M., Stevanović Žarko M., Jovašević-Stojanović Milena V., Zivković Marija M., Banjac Miloš (2016). Impact of co2 concentration on indoor air quality and correlation with relative humidity and indoor air temperature in school buildings in Serbia, Thermal Science, 20, s297-s307.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSC1150831173L, M23.

Stevanović Zana Z., Ilić Gradimir S., Vukić Mica V., Zivković Predrag M., Blagojević Bratislav D., Banjac Miloš (2016). Cfd simulations of thermal comfort in naturally ventilated primary school classrooms, Thermal Science, 20, s287-s296.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSC1150414171S, M23.

Erić Milić D., Stakić Milan B., Banjac Miloš (2016). Fluid bed drying as upgrading technology for feasible treatment of kolubara lignite, Thermal Science, 20, S167-S181.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI150725172E, M23.

Todorović Ružica, Banjac Miloš, Vasiljević Bogosav M. (2015). Analytical and experimental determination of the temperature field on the surface of wall heating panels, Thermal Science, 19(2), 497-507.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI130211068T, M23.

Laković Mirjana S., Laković Slobodan V., Banjac Miloš (2012). Analysis of the evaporative towers cooling system of a coal-fired power plant, Thermal Science, 16, S375-S385.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI120426176L, M23.

Banjac Miloš, Todorović Maja, Ristanović Milan, Galić Radoslav (2012). Experimental determination of thermal conductivity of soil with a thermal response test, Thermal Science, 16(4), 1117-1126.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI100627156B, M23.

Banjac Miloš, Nikolić Barbara (2009). Computational study of smoke flow control in garage fires and optimization of the ventilation system, Thermal Science, 13(1), 69-78.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI0901069B, M23.

Радови у часописима ван SCI листе

Gojak Milan, Ljubinac Filip, Banjac Miloš (2019). Simulacija rada solarnog sistema za zagrevanje vode, FME Transactions, 47(1), 1-6.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet1901001G, M24.

Laković Mirjana S., Pavlović Ivan, Banjac Miloš, Jović Milica M., Mančić Marko (2017). Numerical computation and prediction of electricity consumption in tobacco industry, Facta Universitatis-Series Mechanical Engineering, 15(3), 457-465.
Univerzitet u Nišu, Niš, ISSN: 0354-2025, 10.22190/FUME170927025L, M24.

Banjac Miloš (2014). Primena CFD simulacija pri projektovanju sistema za ventilaciju i hlađenja objekata specijalne namene, FME Transactions, 42(1), 26-33.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet1401026B, M24.

Stupar Goran, Živanović Titoslav, Tucaković Dragan, Banjac Miloš (2012). Provera sigurnosti rada isparivača energetskog parnog kotla u TE 'Kostolac B', FME Transactions, 40(1), 31-36.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, M24.

Todorović Ružica, Banjac Miloš, Kozić Đorđe G. (2014). Termodinamička i ekonomska analiza rada geotermalne toplotne pumpe tipa voda-voda, Termotehnika, 40(1-2), 35-45.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd i Društvo termičara Srbije, Beograd, ISSN: 0350-218X, 10.5937/termoteh1402035T, M51.

Banjac Miloš, Otović Srđan (2013). Korelacije između geometrijskih parametara i faktora efikasnosti prijemnika sunčeve energije, Termotehnika, 39(1-2), 49-60.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd i Društvo termičara Srbije, Beograd, ISSN: 0350-218X, M51.

Banjac Miloš, Galić Radoslav, Zekonja Predrag, Todorović Ružica (2009). Ентропијска анализа рада и одређивање оптималних димензија и радних услова супротносмерних предајника топлоте, Energija Ekonomija Ekologija, XI(3-4), 30-33.
Beograd : Savez energetičara, ISSN: 0354-8651, M51.

Laković Mirjana S., Banjac Miloš, Jović Milica M., Mitrović Dejan (2015). Energetska efikasnost termoelektrana i klimatske promene - sadašnje stanje i budućnost, Facta universitatis - series: Working and Living Environmental Protection, 12(2), 217-227.
Univerzitet u Nišu, Niš, ISSN: 0354-804X, M52.

Banjac Miloš (2010). Eksperimentalno određivanje toplotnih svojstava zemljišta kao izvora toplote za geotermalne toplotne pumpe, Termotehnika, 36(1), 109-117.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd i Društvo termičara Srbije, Beograd, ISSN: 0350-218X, M52.

Радови са конференција

Banjac Miloš, Vasilev Marija (2021). Mathematical modelling of power lines icing processes during icy rain, Zbornik radova - Energija / Ekonomija / Ekologija, Monografija savetovanja, ENERGETIKA 2021 - U susret zelenom oporavku.
ISBN: 978-86-86199-03-4, M33.

Todorović Ružica, Gojak Milan, Banjac Miloš, Rudonja Nedžad (2020). EXERGY ANALYSIS OF BUILDING HEATING WITH A GROUNDWATER SOURCE HEAT PUMP, Зборник радова 51. Међународног конгреса и изложбе о КГХ 2020, Београд 2020.
Beograd : SMEITS, 10.24094/kghk.020.51.1.23, M33.

Banjac Miloš, Orlović Marija (2020). Uporedna termodinamička analiza organskog Rankinovog i Kalina ciklusa, Zbornik radova - 35. Međunarodno savetovanje ENERGETIKA 2020.
ISBN: 0352- 8651, M33.

Bajc Tamara, Todorović Maja, Banjac Miloš, Stevanović Žana, Kostadinović Danka (2018). Indoor Air Quality in Educational Buildings - Serbian Case, Proceedings of Instaltii pentu constructii si confortul ambiental.
Asociatia Inginerilor de Instalatii din Romania, ISSN: 1842-9491, M33.

Orlović Marija, Banjac Miloš (2018). POJAVA KIŠNIH KAPI KOJE SE LEDE NA ELEKTRIČNIM VODOVIMA, Zbornik 49. Međunarodnog kongresa o KGH, 40.
ISBN: 978-86-81505-93-9, M33.

Čantrak Đorđe, Banjac Miloš, Janković Novica, Ilić Dejan (2017). Pump System in the Energy Manager Training Center at the Faculty of Mechanical Engineering University of Belgrade, Sixth Regional Conference, Industrial Energy and Environmental Protection in South Eastern Europe Countries, Proceedings, Session: Pump units and systems - good practice and solutions for increasing energy efficiency, pp. 47.
Društvo termičara Srbije, ISBN: 978-86-7877-028-9, M33.

Bajc Tamara, Todorović Maja, Stevanović Žarko, Stevanović Žana, Banjac Miloš (2016). LOCAL THERMAL COMFORT INDICES IMPACT ON PRODUCTIVITY LOSS IN CLASSROOMS, Proceedings of the 1st International Conference on Buildings, Energy, Systems and Technology - BEST2016.
Society of Thermal Engineers of Serbia, ISBN: 978-86-7877-026-5, M33.

Banjac Miloš, Vencl Aleksandar (2014). Termodinamička analiza procesa trenja i trošenja, Proceedings of the International Conference on Materials, Tribology, Recycling – MATRIB 2014.
ISSN: 1848-5340, M33.

Jojić Ivan, Isakov Miodrag, Voronjec Dimitrije, Čantrak Đorđe, Ilić Dejan, Banjac Miloš (2010). Prikaz rezultata merenja i analize tehnoekonomskih parametara na realizovanom demonstracionom postrojenju za rekuperaciju toplote na VMA, Proceedings of the Second Regional Conference: Industrial Energy and Environmental Protection Southeast Europe - IEEP 2010, Tematska grupa 2B: Energetska efikasnost u zgradarstvu (Energy Efficiency in Building Constructioning).
Društvo termičara Srbije, ISBN: 978-86-7877-012-8, M33.

Čantrak Đorđe, Dondur Nikola, Čolić Damjanović Vesna Mila, Ilić Bratislav, Banjac Miloš, Babačev Nataša, Ilić Dejan, Kostić Dušan (2009). Economic Analysis of the Passive and Intelligent Multifamily Residential Building in Belgrade, Proceedings, 4th International Symposium of Industrial Engineering, SIE 2009., Industrial Engineering Department, Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade and Steinbeis Advanced Risk Technologies, Stuttgart, Germany, Belgrade, December 10-11. 2009..
Belgrade : Faculty of Mechanical Engineering,, ISBN: 978-86-7083-681-5, M33.

Менторство одбрањених докторских дисертација од 2013. године

Утицај ефеката термичких острва у градским срединама на повећано коришћење енергије у зградама, Иван Лазовић, 2019.

Утицај локалног стања топлотног комфора на смањење радне способности у нестамбеним зградама, Тамара Бајц, 2017.

Подземни водоносни слој као сезонски термички резервоар топлотне пумпе, Ружица Тодоровић, 2017.

Процеси сушења лигнита са великим садржајем влаге у непокретном и флуидизованом слоју, Милић Ерић, 2016.