Милош Ј. Бањац

др Милош Ј. Бањац , редовни професор
катедра за термомеханику
кабинет: 113/5
мејл адреса: mbanjac@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 344; директан 3302-344

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Обновљиви извори енергије; Ефикасносно коришћење енергије; Стартешко планирање у енергетици; Климатске промене

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дил. инж. 1993. Машински факултет Универзитета у Београду, мр, 1998. Машински факултет Универзитета у Београду, др, 2004.

публикације, признања, награде

14 научних радова објављених у часописима на SCI листи и преко 80 других публикованих научних радова, 3 збирке задатака, 2 приручника, 1 монографија, Стипендија фондације “Alexander von Humboldt”, 2000.

чланства у научним и стручним организацијама

Помоћник министра рударства и енергетике – Сектор енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије 2014 - Заменик председника преговарачке групе за енергетику за преговоре о приступању Републике Србије Европској унији Копредседник UNECE бироа групе експерата ѕа обновљиве изворе енергије Председавајајући Координационе групе за обновљиве изворе енергије у Енергетској заједници Помоћник министра за инфраструктуру и енергетику - Сектор за одрживу енергију, обновљиве изворе енергије и стратешко планирање, 2011-2012 Помоћник министра рударства и енергетике – Сектор за општу енергетику, 2010-2011