Милош Ј. Бањац

др Милош Ј. Бањац , редовни професор
катедра за термомеханику
кабинет: 113/5
мејл адреса: mbanjac@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 344; директан 3302-344

термини за пријем студената

Среда у 11 сати

предмети

истраживачка област

Ефикасно коришћење енергије; Енергетски манаџмент, Стартешко планирање у енергетици; Обновљиви извори енергије; Климатске промене

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дил. инж. 1993. Машински факултет Универзитета у Београду, мр, 1998. Машински факултет Универзитета у Београду, др, 2004.

публикације, признања, награде

17 научних радова објављених у часописима на SCI листи и преко 100 других публикованих научних радова, 3 збирке задатака, 5 приручника, 1 монографија, Стипендија фондације “Alexander von Humboldt”, 2000.

чланства у научним и стручним организацијама

Члан Одбора за енергетику Српске академије наука и уметности (САНУ) Члан и председник Матичног научног одбора за енергетику, рударство и енергетску ефикасност, при Министарству просвете, науке и технолошког развоја Помоћник министра за рударство и енергетику, Сектор за енертску ефикасност енергију, обновљиве изворе енергије и стратешко планирање, 2011-2012 и 2014-2020 Заменик председника преговарачке групе за енергетику за преговоре о приступању Републике Србије Европској унији (2014-2020) Копредседник UNECE бироа групе експерата ѕа обновљиве изворе енергије (2014-2020) Председавајајући Координационе групе за обновљиве изворе енергије у Енергетској заједници (2014-2020)