Наносистеми

ID: 3583
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Матија Р. Лидија
извођачи:
контакт особа: Матија Р. Лидија
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација пројекта

извођења

циљ

да студент докторских студија стекне знања из области нанонаука за системски приступ молекуларним, нано и микро технологијама.

исход

Студент докторских студија је оспособљен да на системски начин разматра процесе на молекуларном, нано и микро нивоу и да их хијерархски повезује. Да примењује стечена знања за пројектовање нано сензора и аутономних нано система.

садржај теоријске наставе

Физичко-хемијске особености понашања материје на нано нивоу. Основни принципи у областима наномеханике, наноелектронике, нанофлуидике. Системски приступ хијерархиског повезивања интеракције материје са аспекта чврстог стања, течног, гасовитог и плазме. Принципи само-асемблирања и само-организације.Сличности и разлике система управњаљња на макро и нано нивоу.

садржај практичне наставе

Израда канала на нано и микро нивоу. Проучавање интеракције материје у чврстој, течној, гасној фази под различитим условима температуре и притиска. Литографија на нанао и микро нивоу. Израда литографских система.

услов похађања

upisane doktorske studije

ресурси

- нанопробе систем са контролисаном променом температуре и притиска и израду нанаоканала - Систем за израду микроканала

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 15
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 30
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 30
завршни испит: 35
услов за излазак на испит (потребан број поена): 45

литература

Rogers,B., Nanotechnology: Understanding Small Systems, CRC Press, Boca Ratom, 2008; Bard.A.J., Integrated Chemical Systems: A Chemical Approach to Nanotechnology, John Wiley, New York, 1994; Wiesendanger R.: Scanning Probe Microscopy and Spectroscopy, University of Hamburg, 1994;