Аутономна возила

ID: 3638
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Алексендрић С. Драган
извођачи: Алексендрић С. Драган
контакт особа: Алексендрић С. Драган
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

Оспособљавање студената за научно истраживачки рад у области развоја аутономних возила.

исход

Развој способности студената за спровођење истраживања и развоја у области аутономних возила.

садржај теоријске наставе

Аутономна вожња – правни, друштвени и технолошки изазов. Аутономна вожња и нови концепт мобилности. Интеракција између човека и аутономних агената. Комуникација измећу аутономних возила и осталих учесника у саобраћају. Аутономна возила и безбедност саобараћаја. Аутономна возила и аутономни транспорт роба. Аутономна возила – развој модела препознавања околине и управљања возилом. Безбедност аутономних возила.

садржај практичне наставе

-

услов похађања

нема услова.

ресурси

Д. Алексендрић, Инжењерство интелигентних система (књига у припреми), 2021.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 40
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

G. Dimitrakopoulos, A. Tsakanikas, E. Panagiotopoulos, Autonomous Vehicles, Elsevier, 2021.; D. Aleksendrić, P. Carlone, Soft computing in the Design and Manufacturing of Composite Materials, Elsevier, 2015. ; Д. Алексендрић, З. Миљковић. Вештачке неуронске мреже-збирка решених задатака са изводима из теорије, Машински факултет Београд, 2009. ; M. Maurer, J.C Gerdes, B. Lopez H. Winner. Autonomous driving – Technical legal and Social Aspects, Springer, 2016.;