Аутономна возила

ID: 3638
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Алексендрић С. Драган
извођачи: Алексендрић С. Драган
контакт особа: Алексендрић С. Драган
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

  • 3. семестар, позиција 2

циљ

Оспособљавање студената за научно истраживачки рад у области развоја аутономних возила.

исход

Развој способности студената за спровођење истраживања и развоја у области аутономних возила.

садржај теоријске наставе

Аутономна вожња – правни, друштвени и технолошки изазов. Аутономна вожња и нови концепт мобилности. Интеракција између човека и аутономних агената. Комуникација измећу аутономних возила и осталих учесника у саобраћају. Аутономна возила и безбедност саобараћаја. Аутономна возила и аутономни транспорт роба. Аутономна возила – развој модела препознавања околине и управљања возилом. Безбедност аутономних возила.

садржај практичне наставе

услов похађања

нема услова.

ресурси

D. Aleksendrić, P. Carlone, Soft computing in the Design and Manufacturing of Composite Materials, Elsevier, 2015. Д. Алексендрић, Инжењерство интелигентних система (књига у припреми), 2021. Д. Алексендрић, З. Миљковић. Вештачке неуронске мреже-збирка решених задатака са изводима из теорије, Машински факултет Београд, 2009. M. Maurer, J.C Gerdes, B. Lopez H. Winner. Autonomous driving – Technical legal and Social Aspects, Springer, 2016. G. Dimitrakopoulos, A. Tsakanikas, E. Panagiotopoulos, Autonomous Vehicles, Elsevier, 2021.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 40
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература